BELANGRIJKE MEDEDELING

Corona-virus update 25 maart 2020

Best lid, beste donateur,

Allereerst spreek ik namens het bestuur de hoop uit dat jullie en jullie dierbaren allemaal gezond zijn. Want gezondheid, daar gaat het toch om. In deze vreemde, onzekere tijd is de gezondheid van ons gezin, onze familie, onze vrienden, onze collega’s, maar ook van onszelf, het eerste waar we op letten.

De maatregelen die de overheid in dit verband heeft genomen, hebben ook het doel de gezondheid van alle inwoners van Nederland te beschermen. Daarom volgen wij als bestuur die maatregelen op de voet en hopen we dat jullie die maatregelen – en de hygiënische richtlijnen – naleven. Afgelopen weekend heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd. Waar deze eerst tot 6 april golden, zijn ze uitgebreid en verscherpt tot en met 1 juni.

Als bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken zullen wij deze nieuwe maatregelen volgen. Dit heeft tot gevolg dat er in principe tot en met 1 juni geen verenigingsactiviteiten zullen plaatsvinden. In principe. Want de mogelijkheid bestaat dat de regering op 6 april besluit de maatregelen voor de sportbonden te versoepelen. Wij zullen daarom de berichtgeving afwachten en jullie rond die tijd nader inlichten. Je moet er echter van uitgaan dat we tot en met 1 juni niet trainen en geen clubavonden hebben.

Maar we zitten niet stil!

Gisteravond heeft de Technische Commissie “gewoon” een spelregelronde gehouden, via Socrative. Dat blijven ze de komende tijd geregeld doen. Verder publiceren we via de site tips om in conditie te blijven. We proberen zo goed en zo kwaad als mogelijk het contact met jullie te onderhouden. Via de site, via mail, maar ook de WhatsApp-groep wordt hiervoor gebruikt. Ben je nog geen lid van die groep, meld je dan aan bij Lenard Broere (06- 51 75 16 19).

En verder komt er een heuse challenge! Let goed op je mailbox, want vanaf morgen kan daar zo maar een mailtje van mij in zitten. Beantwoord de vragen in die mail zo goed en zo ludiek mogelijk, nomineer een ander lid en stuur de antwoorden (en nominatie) zo snel mogelijk naar mij terug. Ik zorg dat alle antwoorden op de site terechtkomen. Zo kunnen we allemaal zien hoe het met elkaar gaat.

Zo zijn we weer rond. Laten we goed op elkaar letten. Zeker ook binnen onze prachtige vereniging. We moeten elkaar een tijdje missen, maar wat zal het dan mooi zijn als we elkaar weer in persoon kunnen begroeten. Laten we ons daar op richten. Tot dan!

 

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

 

Ben van Maaren

secretaris

 

Geplaatst in Algemeen, Van de secretaris.