Samenvatting, geluidsfragment en toespraken voor jubilarissen ALV 2018 beschikbaar

Maandag 5 maart 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering 2018 van de Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken plaatsgevonden. Binnen het bestuur zijn een aantal belangrijke wijzigingen te melden. René Kiebert is afgetreden als voorzitter. Lenard Broere neemt deze functie als voorzitter over en treedt daarom af als penningmeester. Robby Hornes is de nieuwe penningmeester. De commissie Technische Zaken zal vanaf heden worden bezet door Jan Wouter Kok. De Ontspanningscommissie zal worden aangevoerd door Leon Boers. Tot slot is Maarten Streef vanaf heden bestuurslid Communicatie.

Hieronder is de ALV 2018 te beluisteren:

Hier kan de PowerPoint, die tijdens de ALV werd getoond, worden bekeken. Het bestuur heeft besloten de financiële stukken uit de slides te halen en dus niet te plaatsen op de website. Geïnteresseerden kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris (Ben van Maaren) of de penningmeester (Robby Hornes).

De notulen zullen op een later moment volgen. 

Tijdens de afgelopen ALV was er ook de gelegenheid om drie jubilarissen in het zonnetje te zetten, namelijk Jan de Kruijf, Marco Janmaat en Janny de Joode. Jan en Marco zijn beiden al 25 jaar lid van onze vereniging en Janny zelfs 40 jaar! De toespraken voor onze jubilarissen zijn hier te vinden. Allen kregen na afloop een bloemetje en een speld uitgereikt. Dat zij nog maar lang lid blijven van onze vereniging!

Het bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*