Vlag van de COVS

Nieuws uit de landelijke organisatie

Afgelopen zaterdag 1 juni hield de landelijke COVS de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Namens Gouda waren de voorzitter en penningmeester aanwezig. Het belangrijkste punt betrof – vrij ernstig – het directe voortbestaan van de COVS. Vrijwel het voltallige bestuur zou aftreden en de opvolging bleek een heikel punt. Daarbij kwam dat de Commissie Blauwdruk, die […]

Klik hier om verder te lezen

Leo van der Want overleden

Afgelopen weekeinde ontving het bestuur bericht dat op 9 februari ons Lid van Verdienste Leo van der Want is overleden. Leo is in de zomer van 2022 door onze vereniging geëerd met een schild ter ere van zijn 60-jarig lidmaatschap. In zijn dankwoord haalde hij kort aan wat hij allemaal had gedaan. Leo is dus […]

Klik hier om verder te lezen

Truus Groenendijk overleden

Dezer dagen bereikte ons het droeve bericht dat Truus Groenendijk, echtgenote van ons lid Henk, afgelopen zondag 28 januari is overleden. Afgelopen jaar hebben we Henk op de ALV in maart nog in het zonnetje gezet omdat hij 50 jaar lid was van onze vereniging. Truus kon daar niet bij zijn, wel hun dochter en […]

Klik hier om verder te lezen

Trekkingsuitslag Grote Clubactie 2023

Afgelopen dinsdag 28 november heeft de trekking van de Grote Clubactie 2023 plaatsgevonden. We willen alle leden en niet-leden die in de afgelopen periode een of meerdere loten hebben aangeschaft bedanken voor hun steun aan onze vereniging. In totaal hebben we als vereniging 229 loten verkocht, goed voor een bedrag van bijna € 550,-. Een […]

Klik hier om verder te lezen