Historie

De Eerste 50 Jaar (1935-1985)

Uit onvrede met het declaratiesysteem van de Goudse Voetbalbond (GVB) kwamen 31 scheidsrechters op 15 januari 1935 bijeen in Restaurant Ter Gouw, het tegenwoordige l’Etoile, aan de Blekersingel. Zij richtten de “Scheidsrechtersvereniging Gouda en Omstreken” op, niet alleen om de belangen van de scheidsrechters uit de regio te behartigen, maar ook voor ontwikkeling en ontspanning. De eerste daden op dat gebied waren het uitnodigen van een spreker en het besluit dat er gevoetbald zal gaan worden tegen andere scheidsrechters verenigingen, die net als de Goudse vereniging aangesloten waren bij de NBVS, de Nederlandse Bond van Voetbal Scheidsrechters. Later zou deze NBVS overgaan in wat wij nu kennen als de COVS. Er werd heel wat vergaderd in het eerste bestaansjaar. Maar liefst acht keer kwamen de scheidsrechters voor een ledenvergadering bijeen. Gesproken werd zoal over de subsidieaanvraag bij de GVB, de benoeming van een elftalcommissie voor het voetballen en zelfs al een royement wegens wanbetaling.

In dat eerste jaar wordt ook de onvrede over de declaraties in goed overleg met de GVB opgelost. Het voornemen van de GVB om de kilometervergoeding van 5 naar 3 cent te verlagen wordt op voorstel van de kersverse scheidsrechtersvereniging gehandhaafd op 5 cent, maar dan wel met een maximum van één gulden oftewel 20 kilometer. De contributie in het eerste jaar bedroeg f 4,50 en de jaaromzet van de vereniging kwam uit op f 167,50.

Voorzitters

De vereniging heeft in de eerste 50 jaar negen voorzitters gekend.

 • De eerste voorzitter was S.H. (Siep) van der Kraats die tot 1941 zeven jaar de leidende hamer heeft gehanteerd. Hij werd hierin bijgestaan door Joh. Muurling, W. Bruijnniks, Colla en L. Lankhorst.
 • De volgende voorzitter wordt Joop Muurling die vanaf 1941 tot 1955 maar liefst veertien jaar de vereniging aanvoerde. Een geweldige prestatie die ook gehonoreerd werd met de titel erevoorzitter.
 • In 1955 kent de vereniging twee voorzitters. Eerst Joop Kroon voor een hele korte periode.
 • Later dat zelfde jaar Leen Prins, die twee jaar aanbleef.
 • Daarna kwam Joop Kroon weer terug voor de volgende negen jaar tot 1966, het jaar waarin hij tot ontsteltenis van velen plotseling overleed. Een imposante voorzitter die als een vader over “onze jongens” sprak.
 • Hij werd opgevolgd door Kees Klein die met veel inzet tot 1970 de dan 35-jarige vereniging voorgaat.
 • In verband met een conflict treedt Jan Hogenelst in dat jaar zeven maanden op als waarnemend voorzitter, om daarna als nieuwe voorzitter de vijf jaar vol te maken. Een periode waarin deze energieke voorzitter de COVS Gouda e.o. duidelijk profileerde en het aantal leden zag groeien tot maar liefst 300.
 • In 1975 namen achtereenvolgens Frank Schouten en Dirk van Dam ieder voor twee jaar het stokje over, nadat ze in de voorgaande besturen reeds als bestuurslid de kunst hadden afgekeken.
 • En dan in 1979 neemt Aad Mul de taak op zich, waarbij hij uiteindelijk één van de langstzittende voorzitters wordt.
 • Vanaf 1996 kent de vereniging Jan van Rooijen als voorzitter.
 • Vanaf 2012 is Jan van Rooijen opgevolgd door Rene Kiebert.
 • Sinds 2018 is Lenard Broere voorzitter.

Conflicten

Hoewel de vereniging in de eerste vijftig jaar een gezond en rustig bestaan kende, werd zij toch twee keer opgeschrikt door problemen die zodanig van aard waren dat het leidde tot het aftreden van het zittende bestuur. Het eerste conflict trad op in 1955. Als opvolger van Joh. Muurling wordt voorzitter Joop Kroon in het najaar van hetzelfde jaar alweer weggestemd door de ledenvergadering die na die een paar maanden ineens liever Leen Prins als voorzitter zag. Voor alle andere leden van het bestuur was dit aanleiding om ook en bloc op te stappen. Een complete bestuurscrisis dus. Een speciale commissie, bestaande uit de heren Schiebroek, Koolwijk en Boon kreeg de moeilijke taak een geheel nieuw bestuur te zoeken. Hun poging slaagde en in een buitengewone ledenvergadering werd op 5 oktober 1955 een nieuw bestuur, bestaande uit de heren Prins, Soudan, Molenaar, Boere en Pors geïnstalleerd. Het hield slechts kort stand omdat de heren Prins, Molenaar en Soudan in verband met drukke werkzaamheden al na twee jaar weer aftraden.

Het tweede conflict ontstond in 1970, vlak voor de viering van het 35 jarig bestaan. Een conflict tussen de scheidsrechterscommissie van de afdeling Gouda en het afdelingsbestuur sloeg over naar de scheidsrechtersvereniging en escaleerde zo zeer dat het hele bestuur van de vereniging, met uitzondering van Teun Willemse, besloot af te treden. In een vrij emotionele buitengewone ledenvergadering wordt Jan Hogenelst als waarnemend voorzitter en Dirk van Dam als waarnemend secretaris aangesteld. Het tijdelijke bestuur wordt gecompleteerd door de heren Willemse, van Geloven en Schouten. Op de algemene ledenvergadering van september dat jaar wordt het tijdelijke bestuur gekozen tot definitief bestuur, aangevuld met de heren Mooy en P. van Dam. De heer P. van Geloven stond zijn plaats af aan W. Donk. Een nieuw zevenmans bestuur dat onder leiding van Jan Hogenelst de draad oppakte en de vereniging weer in rustiger vaarwater deed belanden.

Training

In de doelstellingen komt het woord “ontwikkelend” voor. De eerste dertig jaar van het bestaan van de vereniging heeft dit vooral betrekking gehad op de geestelijke bagage van de scheidsrechter, in de vorm van lezingen en spelregels. Dat een goede scheidsrechter naast spelregelkennis en leiderschap ook een prima conditie moet hebben kwam pas rond 1965 bij de vereniging tot uitdrukking.

Het was Teun Willemse die toen schoorvoetend met een paar collega’s rond het veld van DONK de eerste trainingsrondjes aflegde. En dat niet één keer, maar gelijk twee keer in de week. En zo kwam het bieden van een trainingsmogelijkheid bij de activiteiten van de vereniging. Gezamenlijk aan de conditie werken, betekent ook samenzijn en daardoor is de wekelijkse trainingsavond uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor de leden. Naast het oefenen voor de conditietest in de vorm van rondjes lopen speelt ook het rondjes geven (proost) een niet te verwaarlozen rol in het verenigingsleven.

Maar als een groep scheidsrechters bijeen is kun je ook ervaringen uitwisselen, elkaar raad geven, spelregels oefenen en sterke verhalen vertellen. Na vijf jaar trainen bij DONK, verhuist het gezelschap in 1970 naar het halfverharde veld van de Sportstichting aan de Sportlaan in Gouda. In die tijd ook gaf Teun Willemse het trainingsroer over aan Rien van Heijningen, die zes jaar lang de scheidsrechters kundig en met veel inzet begeleidde in hun conditionele opbouw.

Een andere naam die onlosmakelijk met de training verbonden is, is die van Clemens Govers, toen al berucht door zijn stevige trainingen. De vierde naam die in de jaren tachtig zijn intrede doet bij het trainerskorps is die van Hans Snaterse. In het begin nog samen met (alweer) Teun Willemse, later alleen. Vanaf 1965 dus slechts vier trainers die met veel inzet, kennis van zaken en op zijn tijd humor een grote groep leden begeleiden en een trekpleister vormen voor de wekelijkse clubavonden.

Opleidingen

Bij de oprichting werd besloten dat de vereniging een ‘ontwikkelend en ontspannend karakter zal dragen’. Om die reden worden op gepaste tijden spelregeloefeningen gehouden en worden sprekers uitgenodigd voor het houden van instructieve voordrachten. Al in het oprichtingsjaar 1935 treedt het bestuurslid van de KNVB, de heer J.G. van Bel, op als spreker. En tot genoegen van de leden, die het hebben ervaren als een “pracht propaganda-avond”. Een vluchtige blik in oude jaarverslagen levert een rij imposante namen op, die Gouda aandeden voor een voordracht:

 • Dr. J.F. van Moorsel (in 1939 een zeer bekend internationaal scheidsrechter)
 • Karel van der Meer, Dirk Nijs, Leo Horn, Dries van Leeuwen, Lau van Ravens, Henk van der Veer, Leo van der Kroft, Ignace van Swieten
 • Frans Henrichs, Dr. Kessel.

Opvallend is dat ook toen al gesproken werd over soms niet al te grote belangstelling, helaas. Niets nieuws onder de zon dus.

Ontspanning

Het tweede belangrijke deel uit de doelen van de vereniging is het bieden van ontspanning aan de leden. Niet alleen de al genoemde clubavonden na de training bieden ontspanning, ook vele bijzondere activiteiten zijn er georganiseerd om de leden samen leuke dingen te laten doen. Allereerst was er al vanaf het eerste begin het voetballen van scheidsrechters onderling. Er zijn zelfs jaren geweest dat Gouda met twee elftallen deelnam aan de diverse toernooien. Later kwam daar het zaalvoetballen bij. De historie vermeldt zelfs de strijd om de “Fluitketel-kup” in Moordrecht.

Daarnaast was en is er het kaarten. Na de training en bij bijzondere gelegenheden. Jaarlijkse evenementen waren er ook volop in de vorm van Carnaval en Sinterklaas middagen voor de kinderen. Wat ook goed viel waren de gezellige avonden, natuurlijk met de dames erbij, waarop gekegeld of gegeten werd. Vermeldenswaard zijn natuurlijk de uitjes waarbij gereisd werd, soms in combinatie met opleidingen. Het bezoek aan het KNVB Sportcentrum in Zeist, voetbaltoernooien, spelregelwedstrijden elders.

En daarna altijd het ontspannend samenzijn, om de prestaties te bespreken onder het genot van een glaasje en zo ook een stukje kameraadschap op te bouwen. Een serieuze vereniging die ook een ontspannend karakter wil hebben, is goud waard en moet nog lang blijven bestaan.