Commissies

Binnen de Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o. zijn er verschillende commissies actief die allerlei verschillende taken hebben binnen de vereniging.

Ontspanningscommissie

Deze commissie verzorgt alle zaken die te maken hebben met ontspanning binnen onze vereniging. Hierbij kunt u denken aan het organiseren van de dartavonden of de openingsavond in oktober.

Leden van deze commissie zijn: Herman en Elly Schippers, Robby Hornes en – namens het bestuur – Arthur Visser.

Contact: ontspanningscommissie@covsgouda.nl

Technische Commissie

Deze commissie zorgt allereerst voor de verbreding van de spelregelkennis bij onze leden. Verder verleent men de nodige ondersteuning bij de SOIII-cursussen en gaat men naar voetbalverenigingen toe om spelregeluitleg voor verenigingsscheidsrechters en bijv. begeleiding te geven.

De leden van deze commissie zijn Jan Wouter Kok (namens het bestuur). Jan Wouter wordt bijgestaan door steeds verschillende leden, onder wie Chris van Rijswijk, Joost Hoogerbrugge, Robby Hornes, Ben van Maaren en Lenard Broere.

Contact: technischecommissie@covsgouda.nl

Trainers

Deze ‘commissie’ of eigenlijk: groep, bestaat uit acht conditietrainers die afwisselend de conditietraining op de dinsdagavond verzorgen. Contactpersoon en coördinator is Clemens Govers. Overige leden zijn: Lenard Broere, Sulimen Ifrandi, Chris van Rijswijk en Barry Roodenburg.

Wil je je ook eens wagen aan het geven van training? Neem contact op met een van de trainers.

Redactiecommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het uitgeven van nieuwsbrieven, themanummers, fotogalerij en het onderhoud van de site.

Deze commissie bestaat uit Robby Hornes, Collin Bosschieter en Ben van Maaren. Collin is bestuursafgevaardigde.

Contact: redactiecommissie@covsgouda.nl

Lief en Leed

Lief en Leed is geen officiële commissie, maar wel een belangrijk team binnen onze club. Hij bestaat uit Henk Lammens en Clemens Govers. Zij feliciteren de gelukkige leden en steken de minder gelukkige leden (en donateurs) een hart onder de riem.

Momenteel neemt Arthur Visser de honneurs waar voor Clemens.

Contact: liefenleed@covsgouda.nl

Kascontrolecommissie

Deze commissie heeft als taak de financiële huishouding van de vereniging te controleren. Deze commissie bestaat voor 2024-25 uit: Barry Rodenburg en Sjaak Zuidwijk. Reservelid: John Hornes.

Indien u interesse heeft om tot een bepaalde commissie toe te treden, informeer dan even bij het bestuur om te kijken wat de mogelijkheden zijn.