Commissies

Binnen de Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o. zijn er verschillende commissies actief die allerlei verschillende taken hebben binnen de vereniging.

Ontspanningscommissie

Deze commissie verzorgt alle zaken die te maken hebben met ontspanning binnen onze vereniging. Hierbij kunt u denken aan het organiseren van de dartavonden of de openingsavond in oktober.

Leden van deze commissie zijn: Clemens Govers, Herman en Elly Schippers, Cees Verhoef, Robby Hornes, Arthur Visser en – namens het bestuur – Leon Boers.

Contact: ontspanningscommissie@covsgouda.nl

Technische Commissie

Deze commissie zorgt allereerst voor de verbreding van de spelregelkennis bij onze leden. Verder verleent de nodige ondersteuning bij de SOIII-cursussen en gaat men naar voetbalverenigingen toe om spelregeluitleg voor verenigingsscheidsrechters en bijv. begeleiding te geven.

De leden van deze commissie zijn Jan Wouter Kok (namens het bestuur), Jan Hof en Chris van Rijswijk.

Contact: technischecommissie@covsgouda.nl

Trainers

Deze ‘commissie’ of eigenlijk: groep, bestaat uit de zeven conditietrainers die afwisselend de conditietraining op de dinsdagavond verzorgen. Contactpersoon en coördinator is Clemens Govers. Overige leden zijn: Björn Erkens, Cees Verhoef, Dick Schuijt, Ron Geurts, Sulimen Ifrandi en Barry Roodenburg.

Redactiecommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het uitgeven van nieuwsbrieven, themanummers, fotogalerij en het onderhoud van de site.

Deze commissie bestaat uit Robby Hornes, Ben van Maaren en – namens het bestuur – Maarten Streef.

Contact: redactiecommissie@covsgouda.nl

Lief en Leed

Lief en Leed is geen officiële commissie, maar wel een belangrijk team binnen onze club. Hij bestaat uit Henk Lammens en Clemens Govers. Zij feliciteren de gelukkige leden en steken de minder gelukkige leden (en donateurs) een hart onder de riem.

Contact: liefenleed@covsgouda.nl

Kascontrolecommissie

Deze commissie heeft als taak de financiële huishouding van de vereniging te controleren. Deze commissie bestaat voor 2020-21 uit: René Kiebert en Theo Klomp. Reservelid is Barry Rodenburg.

Indien u interesse heeft om tot een bepaalde commissie toe te treden, informeer dan even bij het bestuur om te kijken wat de mogelijkheden zijn.