Nieuwe leden

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Op deze pagina kun je lezen én zien wat wij jou te bieden hebben. Hopelijk kunnen wij je binnenkort verwelkomen bij onze vereniging. Inschrijven is mogelijk via deze pagina. Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Trainingen

Elke dinsdagavond, van 20.00 t/m 21.00 uur, trainen wij op het grasveld bij de korfbalvereniging A&CKV Gemini in het Groenhovenpark in Gouda.

De training wordt verzorgd door liefst zeven bevoegde conditietrainers, die wekelijks voor een gevarieerd programma zorgen, dat is afgestemd op de leeftijdsopbouw van de groep. Voor de nodige afwisseling nodigen wij af en toe gasttrainers uit. De trainingsgroep bestaat wekelijks uit 15 à 20 leden in wisselende samenstelling. In de winterstop houden we een Technische Dag: een combinatie van trainen, spelregels en een gastspreker, met natuurlijk een stevige lunch.

Activiteiten

Naast de training gebruiken wij de clubavond ook regelmatig om onze spelregelkennis op te frissen. En als die theorie goed genoeg is, proberen wij met een team mee te doen aan de districts- en landelijke spelregelwedstrijden. Voor de overige mentale inspanning nodigen wij per jaar een aantal gastsprekers over uiteenlopende onderwerpen uit. Daarnaast worden er districts- en landelijke kampioenschappen 7×7-voetbal georganiseerd – als het even kan, vaardigen wij een team af. Verder is er een dartscompetitie en is de partner welkom bij een aantal avonden per jaar, waarop we in gezellig samenzijn lekker eten en drinken. Onze Ontspanningscommissie en onze Technische Commissie zijn altijd op zoek naar nieuwe activiteiten om te organiseren. Heb je een idee om iets te doen? Leg maar aan hen voor en wie weet!

En verder…

is het mogelijk dat één van onze ervaren leden met je meegaat naar een wedstrijd, als je zelf behoefte hebt aan wat extra adviezen, omdat de rapportage van de KNVB daar aanleiding toe geeft of omdat je na een minder prettige ervaring daar behoefte aan hebt.

Je ontvangt een aantal keer per jaar onze nieuwsbrief en wordt regelmatig per e-mail op de hoogte gehouden van allerlei zaken. Deze website wordt ook regelmatig ververst.

De contributie bedraagt voor het verenigingsjaar 2021 € 50,00 (gezinslid en donateurs: €25,00; jeugdlid: €12,50).