Lief en leed

Heeft u een bericht voor de commissie Lief en Leed, Clemens en Henk vernemen dat graag van u via het e-mailadres liefenleed@covsgouda.nl. Berichten in de categorie Lief en Leed zullen na verloop van tijd worden gearchiveerd om het een en ander overzichtelijk en leesbaar te houden. Mocht u interesse hebben in oude(re) berichten uit deze categorie, kunt u contact opnemen met de leden van de commissie Lief en Leed (Clemens Govers of Henk Lammens) en/of met de redactiecommissie.

 


UPDATE 28 april 2024

Op 17 april zijn Tijs Gommans, partner Anne en Jinte de vader, moeder resp. grote zus geworden van Pijke. Hij was nog maar nauwelijks ter wereld of zijn vader plaatste al een foto in onze WhatsApp-groep.
Wij wensen het gezin een heel fijne tijd toe met Pijke, die precies na de grote verbouwing kwam. Mooi uitgekiend!
Wie een kaartje, bloemen of een ander presentje wil sturen: het adres staat op de geboortekaart.

 


UPDATE 21 april 2024

Van de familie Van der Want ontvingen wij een dankkaartje n.a.v. onze belangstelling ten tijde van het overlijden van Leo van der Want, in februari. Dit kaartje is hierbij afgebeeld:

Natuurlijk zal de commissie Lief & Leed met Hannie, Leo’s echtgenote, in contact blijven.


UPDATE 1 april 2024

Na het overlijden van Truus Groenendijk, echtgenote van ons lid Henk, zijn een aantal van onze (bestuurs)leden aanwezig geweest bij de condoleance. Als dank hiervoor ontving de secretaris een kaartje van de familie Groenendijk:

De commissie Lief & Leed zal met Henk in contact blijven.


UPDATE medio december 2023

Op 13 december jl. bericht ontvangen, dat Kitty, de partner van ons ex-lid Cors Jong en Eel, op 11 december j.l. is overleden.
Zij was al geruime tijd aan het tobben met haar gezondheid en probeerde het zo lang mogelijk vol te houden, door o.a. veel met Cors te wandelen. Helaas ging haar levensstandaard steeds meer achteruit, waardoor zij zelf steeds minder de regie erover had. Aan een zorgzaam leven, vaak ten dienste voor de ander, is hier helaas een einde aan gekomen.
Namens Lief en Leed wensen wij Cors en de kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke periode van verwerking van dit verlies en dat zij de kracht mogen vinden dit een plaats te geven. Dat zij mag rusten in vrede.
Lief en Leed,
Henk Lammens en Clemens Govers

UPDATE 7 November 2023

Heden via e-mail het bericht ontvangen, dat onze leden Rick de Bruijn en Barry Rodenburg van de KNVB de zilveren scheidsrechtersspeld hebben ontvangen.
Deze onderscheiding  hebben zij respectievelijk in juni en september j.l. mogen ontvangen voor hun inzet voor de KNVB.
Namens Lief en Leed feliciteer ik beiden met deze onderscheiding.

Hieronder het bericht zoals dat in de Nieuwsbrief is opgenomen:

In juni en september zijn twee van onze leden door de KNVB onderscheiden met de Zilveren Scheidsrechtersspeld. Het gaat om Rick de Bruijn en Barry Rodenburg. Beide zijn thuis of op een andere gelegenheid bezocht door ambassadeurs van de KNVB, waarbij ze de onderscheiding, met oorkonde, kregen uitgereikt.
Rick en Barry zijn benoemd voor hun verdiensten voor de Nederlandse arbitrage. Rick is behalve scheidsrechter op de zondag, ook scheidsrechter en advocaat voor het fluiten in de zaal en op het strand, en KNVB-docent. Daarnaast is hij secretaris van onze vereniging geweest.
Barry fluit ook al heel lang. Op de Nederlandse velden heeft vooral het G-voetbal zijn hart gestolen. Bij onze vereniging is hij trainer én gangmaker.
Wij zijn bijzonder trots op beide mannen!

Met groet namens Lief en Leed,
Henk Lammens en Clemens Govers


UPDATE eind september 2023

Beste familie Parry

BETREFT: overlijden Alan.

=====================.

Via deze weg willen wij U van harte condoleren met het grote verlies van Alan. Veel te vroeg heeft hij afscheid moeten nemen van dit leven. Ook hij was niet opgewassen tegen deze ernstige ziekte.
Hij zal in jullie gezin een leegte achterlaten en jullie moeten met de mooie herinneringen verder. Dat is geen gemakkelijk vooruitzicht, maar een moeilijke weg. Maar jullie kunnen ook dankbaar zijn, dat Alan een verdere lijdensweg is bespaard. Dat jullie daar troost uit kunnen putten en kracht voor de toekomst.

Wij als commissie LIEF en LEED van de COVS afd. Gouda e.o. leven intens met jullie mee en in gedachte zijn wij bij jullie. Wij bedanken Alan voor zijn altijd positieve instelling en zijn geweldige doorzettingsvermogen, zowel op het veld als in het leven, waarin hij met deze vreselijke ziekte te kampen heeft gehad. Wij zijn blij, dat hij lid van onze vereniging is geweest en zo zal hij ook in onze gedachte voortleven. Wij wensen jullie veel Sterkte en Kracht toe om dit verlies te aanvaarden en te accepteren en de mooie herinneringen te koesteren.

Alan rust zacht en een laatste groet van ons allen.

COVS afd. GOUDA e.o.

Commissie LIEF en LEED
Clemens Govers & Henk Lammens.


UPDATE juli 2023

Beste Sulimen,

Namens de commissie lief en leed van harte gefeliciteerd met je eerste plaats in het opkomst klassement van onze vereniging.

Fijn, dat je zo positief de vereniging een warm hart toe draagt en dat je de wekelijkse clubavond zo belangrijk vindt.
Je betrokkenheid is een voorbeeld voor velen en misschien nodigt dit andere clubvrienden uit, om ook eens de wekelijkse training op de dinsdagavond te bezoeken.
De training staat garant voor een goede conditie en tevens worden er regelmatig na afloop andere activiteiten aan toegevoegd, waaronder darten en spelregels, belangrijk voor de goede onderlinge clubsfeer en je kennis tijdens de wedstrijd.

Sulimen hopelijk kun je nog vele jaren ingeroosterd worden als een van de trainers en dat je nog lange periode voor onze vereniging actief zult zijn en tevens dat je als actief scheidsrechter ook nog voldoende motivatie en plezier zult halen om daar nog wat jaren aan toe te voegen.

Dank voor al je inzet en nog vele mooie vreugdevolle jaren toegewenst.

Namens lief en leed

Henk en Clemens.


UPDATE eind juni 2023

(Onderstaand stond eerder op de site en staat nu hier)

Wederom is ons een trouw lid ontvallen. Dit weekeinde vernamen wij dat John van Herk het aardse voor het eeuwige heeft ingewisseld.

John was een ras-Bergambachtenaar. Nadat hij zijn voetballoopbaan afsloot, heeft hij nog vele jaren in West 2 de fluit gehanteerd en trad hij daarbij op als ambassadeur van onze vereniging. Daarnaast was hij veelvuldig op de velden van ‘Ambacht’ te vinden en stak hij voor vele clubcommissies de handen uit de mouwen. Zo verzorgde hij de ontvangst van de scheidsrechters. Velen van ons zullen zich zijn goede zorgen nog wel herinneren.

De afgelopen jaren moest John de nodige tijd in ziekenhuisbedden doorbrengen. Steeds kwam hij daar weer monter uit en dan liet hij via een mailtje even weten hoe het met hem ging. En passant gaf hij dan namen door van scheidsrechters die hem waren opgevallen of clubscheidsrechters die hij een duwtje in de goede richting probeerde te geven.

Voor al zijn verdiensten is John tijdens de jubileumreceptie van de VVB in april dit jaar onderscheiden door de KNVB met de Zilveren Speld. Daar waren wij toen bij (zie de Lief & Leed-pagina). Helaas heeft John niet lang van de onderscheiding kunnen genieten.

Op donderdag 29 juni zijn in Rouwcentrum Linquenda in Schoonhoven een aantal leden de familie wezen condoleren. Op zaterdag 1 juli, om 11.00 uur, werden op het terrein van de vv. Bergambacht woorden van afscheid voor John gesproken. Ook hierbij waren diverse (bestuurs)leden aanwezig. Hierna werd John in familiekring begraven.

Voor meer informatie is hierbij de rouwkaart van John geplaatst.

John is 74 jaar geworden. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn echtgenote Bea en alle familie, vrienden en kennissen van John veel kracht toe in deze moeilijke tijd.

Namens de commissie Lief en Leed de volgende tekst:

Op 27 juni ontving ik het bericht, dat ons lid en sportvriend John van Herk op 25 juni 2023 is overleden.

John die vrij recent nog opgenomen was in het ziekenhuis, die daarna weer herstellende bleek en de draad van het dagelijks leven met de nodige  rust weer oppakte, heeft de strijd tegen zijn ziekte uiteindelijk helaas op moeten geven. Hij was  in alle opzichten een vechter, die met 100 procent inzet alles kon geven in de strijd zowel als voetballer als scheidsrechter, alsmede tijdens zijn arbeidzaam leven, doch tegen deze lichamelijke tegenslag kon hij helaas niet op.

John was een graag gezien persoon, met een prettige  en sympathieke uitstraling, die een ieder in zijn waarde kon laten en nooit zichzelf op de voorgrond plaatste. Hij droeg de Goudse scheidsrechtersvereniging een warm hart toe, toonde belangstelling in de medemens en was nooit op eigen roem en glorie uit. Jammer, dat wij hem als clubvriend moeten missen en dat hij veel te jong het leven heeft moeten laten.

Wij danken hem voor zijn betrokkenheid en inzet voor onze vereniging en wensen zijn vrouw Bea en de kinderen veel sterkte toe met het verlies van zo’n liefdevol en innemend persoon. John, wij zijn dankbaar dat wij je hebben leren kennen, je was een voorbeeld voor velen.

Namens commissie lief en leed,
Henk en Clemens


UPDATE mei 2023

Na het overlijden van Jan Vermeij eerder werd onze vereniging de afgelopen week opnieuw opgeschrikt door het verscheiden van een van onze leden.

Op de dinsdagavond kwam Rob nog even de training bezoeken, zoals hij de afgelopen tijd vaker doet. Een bakje koffie, even kletsen met Jan, Ben en andere leden die vroeg naar boven kwamen. En dan weer op tijd naar huis, want de indrukken werden hem dan te veel. De volgende dag ontving onze secretaris echter het ontstellende telefoontje dat Rob na zijn bezoek aan ons clubhuis bij thuiskomst een onverwachte maar natuurlijke dood was overleden.

Een foto van Rob, toen hij in 2020 de pubquiz tijdens ons Technische Weekend in Noordwijk won

Zoals velen van ons wel weten, zat Rob al een paar jaar met zichzelf en de wereld in de knoop. Bij onze club had hij gelukkig goed aanspraak en kon hij zijn ei een beetje kwijt. Toch lukte het hem maar niet om de weg naar boven te vinden. De drempel om zijn leven weer kleur te geven door bijvoorbeeld weer te gaan fluiten, bleek te hoog. We hopen dat Rob nu de rust heeft waarnaar hij op zoek was. Rob is 62 jaar geworden.

Voor de training van 30 mei hebben we een minuut stilte gehouden om Rob en Jan te gedenken.

Rob is op vrijdag 2 juni in besloten kring gecremeerd. Hierbij de link naar de rouwkaart die we als vereniging hebben ontvangen: Rob Imandt

Hieronder de tekst van de commissie Lief & Leed:

Op 23 mei is overleden ons lid Rob Imandt.

Rob ook al jaren lid van onze vereniging tobde al een tijd met gezondheidsproblemen, welke o.a. te maken hadden met zijn privé-situatie.
Daardoor was hij niet inzetbaar voor het leiden van wedstrijden. Hij kon dat niet opbrengen. Wel kwam hij regelmatig op de clubavond, waar hij afleiding had en de nodige aanspraak. Hij is 62 jaar geworden. Dat hij hopelijk nu eindelijk de rust mag vinden, waar hij naar verlangde.
Namens Lief en Leed wensen wij zijn kinderen en familie sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Henk en Clemens


UPDATE 1 juni 2023

Henk Lammens heeft Dick Lagerweij, die nog steeds in Huize Savelberg verblijft, eind mei een verjaardagskaart gestuurd en tevens zijn partner Anneke gesproken.
Zij stelde de betrokkenheid van ons naar hun toe zeer op prijs.

Dick herkent alleen zijn eigen Anneke nog en verder ontgaat hem veel.
De situatie is moeilijk en vraagt heel veel takt en begrip van Anneke.

Namens Lief en Leed wensen wij zowel Dick als Anneke heel veel kracht toe in deze moeilijke tijd.

Henk en Clemens


UPDATE 28 mei 2023

Hedenmiddag contact gehad met ons lid Jan van de Graaf.
Jan is a.s. december 60 jaar lid van onze vereniging en hij maakt het in het verre Groningen samen met zijn partner goed. Heeft wel wat gezondheidsproblemen, doch met aangepaste medicatie is het goed en tot tevredenheid te doen.
Afgelopen jaarvergadering was hij verhinderd door een medisch onderzoek, doch hij hoopt eind van het jaar toch weer met wat Goudse vrienden van onze COVS-groep in contact te komen, om bij te praten en eventueel zijn onderscheiding voor die 60 jaar in ontvangast te kunnen nemen.
Verder heeft hij het in het noorden prima naar zijn zin, en vertoeft hij samen met zijn partner Auke 3 maanden in de zomer op Ameland. Hij doet ons allen de hartelijke groeten. En stelde het zeer op prijs dat wij even telefonisch contact hebben gehad.
Namens lief en leed wensen wij Jan en Auke al het goede toe.
Henk en Clemens

UPDATE 27 mei 2023
Eerder deze week bereikte ons het droeve bericht dat ons lid Jan Vermeij op 20 mei is overleden.

Jan zal voor velen van ons niet het bekendste lid zijn geweest, maar hij heeft ons altijd gesteund, al is hij niet heel lang scheidsrechter geweest. Voor Gouwenaars zal hij vooral bekend zijn van de vele jaren die hij als gemeenteraadslid en wethouder namens de VVD heeft gefungeerd. Tevens was hij diverse jaren bestuurslid en voorzitter van GC en FC Olympia.

De laatste jaren kampte Jan met wat medische klachten en ook het gemis van zijn lieve vrouw Ria deed hem pijn. Toch kwam het bericht van zijn overlijden onverwacht.

De uitvaartplechtigheid ter ere van Jan vindt op woensdag 31 mei om 12.30 uur op begraafplaats IJsselhof in Gouda plaats. De rouwadvertentie is hierbij afgedrukt.

Jan is 79 jaar geworden. Moge hij rusten in vrede.

Namens de commissie Lief & Leed:
Ons lid Jan Vermeij is 20 mei op 79 jarige leeftijd overleden. Jan heeft in het verleden zijn verdienste gehad als scheidsrechter, doch deze periode duurde niet zo lang. Verder heeft hij onze vereniging altijd positief naar buiten toe uitgedragen.
Wij wensen zijn kinderen, die ook hun moeder al geruime tijd moeten missen, heel veel sterkte toe met het verlies van hun vader en hopen, dat zij elkaar tot steun mogen zijn in deze moeilijke periode.
Namens lief en leed,
Henk en Clemens

UPDATE 26 mei 2023
Zoals reeds eerder vermeld was onze vriend Rob Stoekenbroek tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering niet aanwezig om zijn speld voor het 25-jarig lidmaatschap opgespeld te krijgen.
Ook floot hij sinds december 2022 geen wedstrijden meer i.v.m. oogproblemen.
Nu meldde hij het goede nieuws, dat de behandelingen aan de ogen succesvol zijn verlopen en de problemen nagenoeg zijn opgelost en dat hij zelfs weer met de auto zelfstandig de weg op mag.
Een felicitatie waard temeer hij ook geen bril meer hoeft te dragen. Hij verheugt zich op het moment dat hij als scheidsrechter ook weer de wei in kan en hoopt het aanstaande seizoen weer te starten.
Namens lief en leed wensen wij hem daarbij alle succes, plezier en vreugde toe bij het uitoefenen van die mooie hobby.
Henk en Clemens

UPDATE april 2023

John van Herk krijgt onderscheiding uitgereiktGisteravond vierde vv. Bergambacht haar 90-jarige bestaan met een receptie voor genodigden. Natuurlijk was ook ons bestuur daarbij aanwezig.

Een bijzondere verrassing viel ons lid John van Herk ten deel. Voor alle verdiensten die hij voor Bergambacht en als scheidsrechter heeft, werd hij door de KNVB onderscheiden met de Zilveren Speld. Op nevenstaande foto is te zien hoe John, vergezeld door zijn echtgenote, de speld en bijbehorende oorkonde in ontvangst neemt. Onze vriend verricht voor die vereniging de nodige hand- en spandiensten, waaronder het ontvangen van de scheidsrechters.

John, namens Lief en Leed van harte gefeliciteerd met de onderscheiding. Fijn dat je de scheids hoog in het vaandel hebt staan! Wij hopen dat je nog vele jaren in goede goede gezondheid actief kan blijven bij je cluppie en dat je verder samen met je vrouw dagelijks mag blijven genieten van je pensioen.
Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens

 

 

 

 

 


UPDATE 23 maart 2023

Tijdens de algemene leden vergadering d.d. 13 maart j.l. zijn onderstaande leden als jubilarissen genoemd:

  • Henk Groenendijk voor zijn 50-jarig lidmaatschap van onze COVS-vereniging
  • Jan v.d. Graaff voor zijn 60-jarig lidmaatschap, en
  • Rob Stoekenbroek voor zijn 25-jarig lidmaatschap

Henk was tijdens de vergadering aanwezig en hem werd de onderscheiding uitgereikt en de beide andere sportvrienden waren afwezig en krijgen deze op een later tijdstip opgespeld.

Namens commissie Lief en Leed alle drie van harte gefeliciteerd en een goede gezondheid toegewenst.

Ook kwam de commissie ter ore dat ons oud-lid Henk v.d. Louw t.g.v. een hersenbloeding is opgenomen in het Haga-ziekenhuis.
Wij wensen Henk en zijn gezin veel kracht en sterkte toe in deze spannende tijd. Dat Henk er maar naar tevredenheid voor wat betreft zijn herstel mag uitkomen.

Henk en Clemens


UPDATE eind november 2022

Zoals velen van jullie wel weten, was Ruud Hogenelsts vrouw, Aria, al geruime tijd ziek.

Enige tijd geleden kreeg de familie het onwelkome bericht dat de artsen niets meer aan haar toestand konden doen. Vanaf toen was het wachten op het onvermijdelijke. Die dag is op 21 november gekomen.

Wij kennen Aria als een levenslustige, sterke vrouw, die met haar kleine gestalte een perfecte aanvulling was op ons gewaardeerde lid Ruud. Op diverse club- en jubileumavonden was ze aanwezig en liet ze zien hoe goed ze kon dansen en hoe graag ze lachte. Helaas is zij de wereld nu ontvallen.

Wij wensen Ruud, hun kinderen en kleinkinderen en de rest van de familie veel kracht toe in deze duistere dagen.


UPDATE 28 september 2022

De partner van Ron Geurts had sinds vorig jaar te kampen met gezondheidsproblemen. Na diverse onderzoeken en behandelingen, heeft zij vrij recent vernomen dat het genezingstraject tot tevredenheid is verlopen en zij pas volgend jaar weer voor een controle wordt opgeroepen.

Dat is voor hun beiden heuglijk nieuws en maakt een einde aan een zeer lange spannende periode.

Laten wij hopen dat de genezing de goede kant op blijft gaan en zij voor verdere nare gezondheidsklachten gevrijwaard blijven, en zij nog vele mooie jaren samen in goede harmonie mogen genieten van de vele leuke en mooie dingen die het leven biedt. Wij wensen hen daarbij alle goeds toe.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens


UPDATE medio september 2022

Naast al het Leed gebeurt er toch ook het nodige Lief. Na eerder al de geboorte van Finn, zoon van Rick de Bruijn-Rodrigo en zijn vrouw Marije, is ons nu ook het mooie bericht ter ore gekomen dat onze Donkiaan Tijs Gommans en zijn vriendin Anne voor het eerst ouder zijn geworden. Mede namens Henk feliciteer ik Tijs en Anne met de nieuwe aanwinst in hun gezin  en dat Jinte maar in goede gezondheid mag opgroeien en haar ouders veel vreugde mag geven.

Clemens Govers

[Bericht zoals het eerder op de site stond:]

Toch nog gekomen, al was het wat later dan gedacht: Jinte, de dochter van Tijs Gommans en zijn vriendin Anne.

Officieel heet ze:

Jinte Pauline Johanna

Dinsdag 30 augustus verontschuldigde Tijs zich via de app al dat hij niet naar de training kon komen, want Jinte had zich eindelijk aangekondigd. Gelukkig was alles goed gegaan en kon de kersverse vader zijn dochter aan de wereld tonen.

Hierbij het kaartje:

Tijs, Anne: heel veel geluk met jullie kleine dametje!

Als iemand een kaartje wil sturen naar het drietal, kan men het adres opvragen bij de secretaris (secretaris@covsgouda.nl of 06-10345952).


UPDATE 1 september 2022

Errie de Leeuw benoemd tot lid van verdienste van de KNVB


Een sportvriend, die nooit op de voorgrond staat met een sympathieke uitstraling is in augustus dit jaar door de KNVB benoemd tot lid van verdienste.
Als reden zijn 25-jarenlange activiteit als scheidsrechter en zijn tomeloze inzet voor de plaatselijke voetbaltrots S.P.V.

Errie, namens lief en leed wensen wij jou van harte gelukgewenst met deze mooie onderscheiding en hopen, dat je nog vele jaren in goede gezondheid je mag blijven inzetten voor deze beide sportieve elementen.
Ook je partner natuurlijk gefeliciteerd met jouw onderscheiding en zij verdient ons inziens veel waardering voor het feit, dat zij jou in de gelegenheid stelt je in te zetten voor die activiteiten in de voetbalsport.

Namens Lief en Leed
Henk en Clemens

 


UPDATE augustus 2022

Het is al even geleden, maar nu komt het er dan toch van: we kunnen melden dat Rick de Bruijn-Rodrigo en zijn vrouw Marije gezinsuitbreiding hebben gekend. Op 8 juni heeft grote zus Sofie een broertje gekregen:

Finn

Johannes Maarten

De aankoop van een snelle fiets het weekend tevoren heeft kennelijk alles in gang gezet 🙂 Hoe dan ook, de hele familie maakt het uitstekend en is intussen al even samen op vakantie geweest!

Hier kunt u klikken om het geboortekaartje te zien (blad 1) (blad 2). Hieronder twee foto’s van de aanwinst:

Wij van Lief & Leed wensen het gezin De Bruijn-Rodrigo veel plezier met het kleine mirakel en hopen dat hij en/of zijn zus later in de voetsporen van hun vader treden!

Wie een kaartje wil sturen, kan het adres bij de secretaris (06-10345952 of via WhatsApp) opvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.