Lief en leed

Heeft u een bericht voor de commissie Lief en Leed, Clemens en Henk vernemen dat graag van u via het e-mailadres liefenleed@covsgouda.nl. Berichten in de categorie Lief en Leed zullen na verloop van tijd worden gearchiveerd om het een en ander overzichtelijk en leesbaar te houden. Mocht u interesse hebben in oude(re) berichten uit deze categorie, kunt u contact opnemen met de leden van de commissie Lief en Leed (Clemens Govers of Henk Lammens) en/of met de redactiecommissie.


UPDATE 15/8:

Hedenmiddag Ron G. gesproken die mij meedeelde, dat het herstel wat traag verloopt. De wonden zijn nog niet geheeld en hij moet regelmatig voor controle naar de specialist.
Ondanks dat het moeilijk voor hem is, zal hij proberen zoveel mogelijk rust te houden, daar dit de genezing ten goede komt.
Hij hoopt binnen korte tijd weer op de clubavond te komen.
Ron namens Lief en Leed hopen wij, dat de periode na deze gecompliceerde ingreep verder tot tevredenheid zal verlopen.

Henk en Clemens.


UPDATE 31/7:

Onze voorzitter heeft een paar weken terug een enkelkwetsuur opgelopen en loopt sindsdien helaas niet meer zo soepel. Gelukkig voor hem kan het euvel worden geheeld tijdens de vakantiestop van het voetbalseizoen, maar ook voor veel andere activiteiten tijdens de vakantie is het een handicap.

Namens lief en leed wensen wij hem een snelle en voorspoedige genezing toe van de blessure, zodat hij eerdaags weer lekker hollend zijn trainingsarbeid op de dinsdagavond kan oppakken.

Ron Geurts heeft in het Radboud-ziekenhuis te Nijmegen op 22 juli j.l. een medische ingreep ondergaan. Het was een complexe behandeling, die volgens onze vriend Cees, gelukkig succesvol is verlopen. Ron mocht 23 juli nog niet naar huis, doch zal niet te lang in het ziekenhuis hoeven te blijven.

Namens Lief en Leed wensen Henk en ik hem een voorspoedig herstel toe en hopen wij hem weer snel op clubavond te mogen begroeten.

Aria Hogenelst zit al lange tijd in onzekerheid over het verloop van haar ziekte. Begin van het jaar vernam zij van haar behandelend specialist, dat er nog geen goed beeld was hoe e.e.a. zich verder zou ontwikkelen, dus het spanningsgevoel bleef. Inmiddels is duidelijk geworden, dat haar toestand er niet beter op is geworden, wat voor haar en Ruud hard is aangekomen.

Wij wensen hen heel veel sterkte, om met deze tegenslag om te gaan en hopen, dat zij kracht zullen vinden om deze moeilijke situatie te accepteren.

Aria en Ruud, wij denken aan jullie.

Namens Lief en Leed,

Henk en Clemens.

UPDATE 15/5:

Mij bereikte afgelopen dinsdag 14 mei het bericht dat onze sportvriend Errie de Leeuw uit Polsbroek recent is opgenomen met cardiologische problemen. Inmiddels heeft hij een dotterbehandeling ondergaan en is hij thuis aan het revalideren.

Wij wensen onze clubgenoot daarbij een voorspoedig herstel toe, zodat hij weer snel, op een gepaste manier, zijn dagelijkse activiteiten kan oppakken.

Namens Lief en Leed,
Henk Lammens/Clemens Govers.


UPDATE 8/5:

Onze collega scheidsrechter Mark Kuil heeft een operatie aan de knie achter de rug en is thans bezig aan het herstellen. Hij kon zodoende onlangs niet meedoen aan het voetbaltoernooi 7 tegen 7, doch hoopt volgend jaar daarvoor weer beschikbaar te zijn.

Wij wensen hem een voorspoedige herstelperiode toe, zodat hij weer spoedig zijn hobby als scheidsrechter kan voortzetten.

Namens lief en leed,
Henk Lammens/Clemens Govers.


UPDATE 5/4:

Heden een mail van Chris van Rijswijk ontvangen met de boodschap, dat hij weer fit is verklaard door de specialist. Hij kan en mag zijn hobby´s op sportgebied weer uitvoeren.

Namens Lief en Leed wensen wij hem daarbij weer veel plezier toe.
Henk en Clemens.


UPDATE 3/4:

Op 22 maart jl. om 16:09 is de familie Ifrandi uitgebreid met een zoon! Sulimen’s vrouw Samira schonk het leven aan Nadir.

Nadir woog 3.6 kg en was 52 cm lang. Grote zus Israa is blij met haar nieuwe broertje!


UPDATE 16/3:

Afgelopen maandag was de jaarvergadering, die zo’n 27 leden trok. Daaronder zaten Ruud de B., Leo van der W., Jan van R., An W., Chris. van R., Dick.L., Henk L., en Cees. V., die het afgelopen jaar met gezondheidsproblematiek te maken hebben gehad. Van sommigen zag ik dat het gelukkig weer de goede kant opgaat en dat het meeste leed achter de rug is, doch onder hen zijn er toch nog sportvrienden die nog steeds in een onzekere fase zitten over hoe het verdere verloop ervan uit gaat zien.

Toch fijn om te zien dat ze zich nog steeds goed bij ons cluppie betrokken voelen en zich graag tussen de mede sportvrienden begeven voor een gesprek of andere vorm van contact. Ik wens alle genoemden, dus ook diegenen die in een positieve fase zitten, een hoopgevende periode toe, waarin van verder herstel sprake zal zijn of waarin zij zoveel mogelijk hun moeilijke situatie een plek kunnen geven en accepteren hoe daar mee om te gaan.

Heden per mail contact gehad met John van H. die mij meedeelde dat het zeer naar wens met hem gaat. Hij heeft veel afleiding bij de v.v. Bergambacht en dat komt zijn herstel ten goede. Hij moet wel de rem erop houden, daar hij bruist van energie en door zijn enthousiasme teveel wil doen. Binnenkort heeft hij weer een gesprek met zijn specialist en hoort hij hoe het verdere traject zal gaan verlopen.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens.


UPDATE 13/2:

Rick de Bruijn heeft begin januari j.l. een blinde darm operatie ondergaan, daar bleef het echter niet bij, want daarop volgend kreeg hij een ontsteking aan de dikke darm. Op dit moment is hij aan het herstellen. Hopelijk gaat deze periode naar wens, zodat hij weer lekker zijn dagelijks bezigheden kan oppakken.

Namens Lief en Leed wensen wij hem van harte beterschap toe.
Henk en Clemens.


UPDATE 6/2:

Chris van Rijswijk, onze duurloopspecialist, is 5 januari j.l. niet goed geworden en kreeg een drukkend gevoel op de borst. Hij is doorverwezen naar de arts. Chris moet voorlopig rustig aan doen en het duurlopen even in de ijskast zetten. Wel kan hij de activiteiten voor de K.N.V.B. blijven uitoefenen, doch mag hij alleen sporten in aangepaste vorm onder supervisie van een fysiotherapeut. Op 3 april a.s. volgt er dan nog een fietsproef en daarna wordt beslist hoe het medische traject er verder uit gaat zien.

Wij wensen Chris hierbij veel geduld en wijsheid toe en hopen dat het uiteindelijk voor hem toch tot een bevredigende uitslag leidt, zodat hij op termijn toch weer zijn hobby voor de duurloop uit mag voeren.

Ruud de Bruijn meldde 6 februari weer thuis gekomen te zijn na een medische (ablatie) ingreep. Hij voelde zich goed, moet zich nog 2 weken rustig houden en mag daarna de draad weer oppakken.

Ook Ruud wensen wij veel rust en beterschap toe en hopelijk zien (of horen) wij hem over 2 weken weer voor, tijdens of na de training.

Lief en Leed,
Henk en Clemens.


UPDATE 29/1:

John van Herk meldde zich met de mededeling dat hij 28 januari j.l. in het ziekenhuis is geweest i.v.m. de wondinfectie. Dat de wond er gelukkig rustig en acceptabel uitzag en dat hij zodoende niet geopereerd hoeft te worden. Hij moet de wond wel goed in de gaten blijven houden.

Hij toonde zich opgelucht en kan nu eindelijk zonder spanning aan zijn revalidatieproces  werken.

Namens Lief en Leed wensen wij hem daarbij een zeer succesvolle herstelperiode toe.

Henk en Clemens.


UPDATE 25/1:

Arie van Vliet heeft een ongeluk gehad en een rol container over zijn voet gekregen.

De voet is erg zwaar gekwetst en de vraag rest hoe het herstel zal gaan. Het is goed aangekomen en met spanning wacht hij het verdere verloop af.

Wij wensen Arie heel veel sterkte toe en hopen dat het uiteindelijk toch mee zal vallen.

Namens Lief en Leed.
Henk en Clemens.


UPDATE 17/1:

Op 16 januari j.l. heb ik Dick Lagerweij gesproken die ook al weer een tijd tobbende is met zijn gezondheid. Het wil allemaal niet meer zo, wat zijn doen en laten betreft, zoals hij het graag zou willen.

Hij mist de inspiratie en zin, om op de wekelijkse clubavond te komen. Het meetrainen laat het lichaam niet meer toe en tevens zijn er nog een paar oudere leden door gezondheidsproblemen op de clubavond afgehaakt.
Ik heb hem de toezegging gedaan dat ik hem op de hoogte zal brengen, als er weer iets extra’s wordt georganiseerd door de vereniging, hetzij op de clubavond of anderszins, zodat hij daar dan eventueel bij aanwezig kan zijn.
Verder woont hij op zijn huidige nieuwe stek samen met Anneke erg naar zijn zin.

Namens Lief en Leed wensen wij hen samen nog vele mooie jaren van geluk en hopen, dat de gezondheid acceptabel blijft en zij samen nog jarenlang van vele mooie momenten mogen genieten.

Henk en Clemens.


UPDATE 14/1:

13 januari j.l. heb ik via John van Herk de volgende info ontvangen:

Het herstel vordert gestaag, doch voor hem niet snel genoeg. Bij de geringste inspanning is hij al snel vermoeid.Hij heeft een zware hartoperatie van 7 uur achter de rug en moet het, ook naar de toekomst kijkend, rustig aan doen. Inmiddels wacht hem in week 4 opnieuw een medische ingreep inzake een wondontsteking. Hij heeft veel waardering voor de belangstelling die via onze vereniging wordt getoond en hij zal als het weer wat beter met hem gaat een keer op de wekelijkse clubavond zijn gezicht laten zien. Hij groet hierbij dan ook alle leden van onze scheidsrechtersvereniging.

John, hopelijk levert de aaanstande operatie geen nare uitslag op en kan het herstel verder worden ingezet. Wij wensen wij jou veel geduld en wijsheid toe. Forceer de boel niet, doseer je inzet bij de activiteiten die je doet en stel grenzen aan de inspanning. Wij hopen je snel weer eens te ontmoeten op de club. Een voorspoedige verloop van het genezingsproces toegewenst.

Via Ruud de Bruijn kreeg ik hedenmorgen 14 januari de volgende info binnen:

Ruud zit ook al weer een tijdje in de lappenmand en heeft eveneens een medische ingreep ondergaan. Begin februari wacht hem opnieuw een medische ingreep. Al met al geen leuke periode voor onze vriend, die kenbaar maakt toch weer op de dinsdagavond actief aan de training te willen deelnemen, daar beweging zijns inziens een goed antwoord op zijn klachtenpatroon is. Ook Ruud wensen wij de nodige acceptatie toe om verantwoord met zijn medische klachten om te gaan en hopen dat het herstel zich uiteindelijk toch tot tevredenheid zal inzetten.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens.


UPDATE 11/1:

Beste sportvrienden,

10-01 j.l. heb ik contact gehad met Aria Hogenelst die mij meedeelde dat het verloop van haar ziekte nog steeds in een onzekere fase zit. Over 3 maanden wordt er weer een onderzoek gedaan en over een half jaar krijgt zij weer een scan. Het blijft al met al een spannende periode voor haar en Ruud.
Laten wij hopen dat er over een half jaar iets positiefs te melden valt.
Namens Lief en leed wensen wij haar sterkte toe met het accepteren van dit niet te voorspellen proces. Ook Ruud, die al weken wordt gemist op de training, wensen wij een snel herstel toe van zijn enkelblessure.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 08-01 j.l. sprak ik onze vriend Jan van Rooijen. Hij is tevreden met het verloop van zijn herstel, hoewel volgens hem niet alles snel genoeg gaat. Wekelijks nog naar therapie en veel wandelen moeten het herstel verder bevorderen. Ook hem wensen wij toe dat het herstel zich verder doorzet, doch het nodige geduld bewaren is daarbij helaas niet los van te zien.

Cees Verhoef werd zo’n 6 maanden terug geconfronteerd met ernstige gezondheidsproblemen van/aan zijn gezichtsveld. Inmiddels is aan die moeilijke en onzekere periode gelukkig een einde gekomen en is hij onlangs volledig hersteld verklaard. Het was al met al spannend hoe e.e.a. zou verlopen, doch het zicht is weer optimaal. Proficiat Cees, je kunt je hobby als scheids. weer ten volle uitvoeren.

Namens Lief en Leed.
Henk L. en Clemens G.


UPDATE 12/11:

John van Herk is gelukkig na een ziekenhuis verblijf van 5 weken weer thuis, doch het herstel zal geruime tijd in beslag nemen. Wij hopen dat die periode nu eindelijk zonder verdere tegenslag kan worden ingezet. Een blijk van medeleven wordt door hem zeer op prijs gesteld.

Henk en Clemens namens Lief en leed.


UPDATE 23/10:

Recent is per mailing contact opgenomen met Johan Geluk en Piet Roos. Beiden zitten nog in een herstelproces van hun gezondheid. Het gaat bij hen wat beter en zij gaan langzaam vooruit, doch het wil allemaal nog niet zoals zij zouden willen. Men zoekt wel de nodige afleiding, doch men blijft nog steeds onder medische behandeling. Men stelt het contact van ons zeer op prijs. Ik moest een ieder de groeten doen! Namens Lief en Leed wensen wij beide sportvrienden veel geduld en acceptatie toe en hopen dat zij, zodra daartoe in staat, weer eens op een club of ontspanningsavond verschijnen.

De partner van Ruud Hogenelst zit opnieuw in een moeilijke fase van haar leven. Na een scan-onderzoek kreeg zij opnieuw een slechte mededeling te verwerken, welke niet verwacht was en zeer hard aankomt. Over een paar weken moet zij opnieuw onder de scan en daarna wordt er beslist wat het vervolgtraject zal zijn. Namens Lief en Leed wensen wij Ruud en Aria heel veel kracht toe in deze spannende en onzekere periode.

John van Herk is door gezondheidsproblemen ook uit de running. Ongeveer 4 weken geleden is hij opgenomen in het ziekenhuis en inmiddels heeft hij een zware hartoperatie achter de rug waarvan hij thans herstellende is. Dat herstel verloopt niet zoals men had verwacht en hij is dan ook nog niet thuis. Een bericht van belangstelling wordt zeer op prijs gesteld en kan worden gestuurd naar zijn huisadres Hoofdstraat 65, 2861 AL Bergambacht. Ook John wensen wij van harte beterschap toe en wij hopen dat het herstel snel de goede kant op gaat.

Lief en Leed, Henk en Clemens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.