Lief en leed

Heeft u een bericht voor de commissie Lief en Leed, Clemens en Henk vernemen dat graag van u via het e-mailadres liefenleed@covsgouda.nl. Berichten in de categorie Lief en Leed zullen na verloop van tijd worden gearchiveerd om het een en ander overzichtelijk en leesbaar te houden. Mocht u interesse hebben in oude(re) berichten uit deze categorie, kunt u contact opnemen met de leden van de commissie Lief en Leed (Clemens Govers of Henk Lammens) en/of met de redactiecommissie.


UPDATE 10/8:

Zoals bij de meesten van ons bekend, tobt onze Dick Verwoerd al jaren met zijn gezondheid, waarvan in het recente verleden al e.e.a. in deze rubriek vermeld heeft gestaan. Nu meldde hij ons dat hij op 23 juli j.l. spontaan door zijn linkerbeen zakte tijdens het wachten bij het boodschappen doen en zodoende niet meer overeind kon komen. Dat herhaalde zich in het verloop van die dag nog eens.

Sindsdien is hij onder behandeling van een neuroloog. Inmiddels is er een MRI scan gemaakt waarvan de uitslag tegenviel, doch een operatieve ingreep te riskant wordt bevonden. Dick neemt de tijd om e.e.a. te verwerken en op 17 augustus wordt hij door de neuroloog terug gebeld voor verder overleg.

Tevens gaf de MRI scan een afwijking in het darmgestel aan, doch dat blijkt gelukkig van onschuldige aard te zijn. Al met al stelt hij dat zijn mobiliteit er een stuk op achter uit is gegaan, toch blijft hij samen met zijn partner Gerda positief in het leven staan en genieten van de mooie momenten die hen ten deel vallen.

Wij wensen Dick en Gerda in ieder geval veel steun en kracht toe in deze moeilijk periode van hun leven.


UPDATE 19/4:

Hedenmiddag bereikte mij het bericht, dat Bep Honkoop in de loop van de ochtend was overleden.
Bep, bij de ouderen onder ons wel bekend, kwam vaak op onze ontspanningsavonden en nieuwjaarsreceptie.
Aanvankelijk altijd aan de zijde van haar trouwe partner Dick, doch na diens overlijden in 2006 alleen en genoot zij van de gezelligheid, die haar geboden werd.
Na het verlies van Dick verhuisde zij al vrij snel naar verzorgingshuis Juliana waar zij ongeveer 10 jaar naar volle tevredenheid vertoefde. Toch bleef zij onze vereniging trouw en geïnteresseerd in het wel en wee van onze Goudse C.O.V.S. groep.
Helaas nam haar mobiliteit af en werd het voor haar steeds moeilijker om op onze ontspanningsavonden e.d. te komen. Zodoende heeft zij ongeveer 1 jaar geleden het besluit genomen haar lidmaatschap op te zeggen.
Haar afnemende gezondheid was ook de oorzaak dat zij in november 2019 overgeplaatst werd naar een verpleeghuis, waar zij hedenmorgen 19 april aan het coronavirus is overleden.
Bep had een mooie leeftijd van in de 90 jaar en wij zijn dankbaar voor hetgeen zij vele jaren lang voor onze vereniging heeft betekend.
Wij wensen haar familie alle kracht toe dit verlies een plaats te geven.
Eindelijk weer samen met haar Dick. Dat zij de rust mag vinden in vrede.
Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens.

UPDATE 18/4:
Heden per mail contact gehad met Janny de J.
Zij heeft een heftige eerste periode gehad met ups en downs na de besmetting met het corona virus, doch is inmiddels aan de beterende hand en bezig haar conditie op te voeren.
Ondanks het feit, dat zij voor haar werk beschermende kleding e.d. draagt, raakte zij toch besmet.
Gelukkig gaat het weer de goede kant op en wij wensen haar verder een voorspoedige herstelperiode toe in de hoop, dat zij haar dankbare werk in de verzorgingssector weer op kan pakken. Bravo voor al die mensen die in die branche werkzaam zijn!!!.
Namens Lief en leed
Henk en Clemens.

UPDATE 3/4:

Via via bericht ontvangen, dat ons bestuurslid Janny de Joode getroffen is door het corona virus.
Zij zal helaas niet de enige zijn in onze vereniging die het betreft. Allen die ook wat gezondheid betreft op enerlei wijze te maken hebben met die vreselijke ziekte wensen wij heel veel wijsheid en geduld toe om hier mee om te gaan. Het kan een lange periode vergen, doch blijf op een positieve manier hoop houden op herstel en neem de adviezen t.o.v. de mede mens in acht.
Janny jij ook sterkte en veel acceptatie toegewenst.
Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens.

UPDATE 24/2:
Theo Oortman heeft zich onlangs afgemeld voor het bijwonen van de jaarvergadering.

Zijn partner wacht op een medische ingreep en is tijdelijk minder mobiel, waardoor hij haar wil bijstaan als mantelzorger.
>Wij wensen hen beiden alle goeds toe en hopen, dat de ingreep succesvol zal verlopen.

Namens lief en leed.
Henk en Clemens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.