Lief en leed

Heeft u een bericht voor de commissie Lief en Leed, Clemens en Henk vernemen dat graag van u via het e-mailadres liefenleed@covsgouda.nl. Berichten in de categorie Lief en Leed zullen na verloop van tijd worden gearchiveerd om het een en ander overzichtelijk en leesbaar te houden. Mocht u interesse hebben in oude(re) berichten uit deze categorie, kunt u contact opnemen met de leden van de commissie Lief en Leed (Clemens Govers of Henk Lammens) en/of met de redactiecommissie.


UPDATE 15 juni 2022

Wij van Lief en Leed willen ook Ruud de Bruijn nog van harte feliciteren met de speld voor het 25-jarig lidmaatschap van de Scheidsrechtersvereniging Gouda en Omstreken.

Helaas kon hij op de algemene ledenvergadering niet aanwezig zijn. Desalniettemin zijn wij reuzeblij met zijn lidmaatschap en hopen dat hij nog vele jaren in goede gezondheid in ons midden mag verblijven.

Henk en Clemens


UPDATE 14 juni 2022

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 juni j.l. werd ons zeer gewaardeerde lid Leo van der Want gehuldigd voor 60 jaar lidmaatschap. Hij was die avond samen met Hannie, zijn vrouw, aanwezig en mocht een mooie oorkonde in ontvangst nemen.

Leo hield nog een kort en vurig betoog voor de scheidsrechter in deze moeilijke tijd en was zeer verguld met de onderscheiding. Hannie ontving uit handen van onze voorzitter nog een mooie bos bloemen.
Namens Lief en leed feliciteren wij beide trouwe Goudse COVS-fans en wensen hen samen nog vele mooie jaren en dierbare momenten toe in goede gezondheid.

Henk en Clemens


UPDATE 8 juni 2022

Heden telefonisch contact gehad met Ruud Hogenelst, die mij het volgende meedeelde:
De gezondheidsproblemen van zijn partner blijven stabiel. De chemokuur had recent hetzelfde resultaat als eind januari jl.
De ene dag heeft zij meer problemen dan de ander, doch zij slaat zich er dapper doorheen. Ruud staat haar zoveel mogelijk bij en men probeert toch nog van veel dingen samen te genieten. Wij wensen hen beiden veel kracht en acceptatie toe in de moeilijke momenten die er zijn.

Dick Lagerweij is eind mei overgeplaatst naar zorgcentrum Savelberg te Gouda. Hij verblijft daar op de 2e etage, kamer 210. Het gaat volgens zijn vrouw Anneke redelijk. Hij is rustig en vriendelijk en kan bezoek ontvangen na overleg met haar. Gelukkig verblijft hij nu bij haar in de buurt en wordt haar bezoek daardoor wat minder belastend. Wij hopen dat het contact tussen beiden vele mooie en dierbare momenten in zich mag hebben.


UPDATE 23 mei 2022

Recent vernomen, dat de gezondheid van onze donateur Dick Lagerweij erg achteruit is gegaan.
Na een periode van verzorging thuis, is hij in februari jl. overgeplaatst naar een verzorgingshuis in Rotterdam, waar hij door zijn vrouw Anneke 2 maal per week wordt bezocht. Dick herkent haar en familie en vrienden niet meer en communiceren lukt ook niet. Een trieste situatie voor hen allen.

Hopelijk komt er eerdaags een plek vrij in een zorglocatie in Gouda.

Wij wensen Anneke en de kinderen heel veel sterkte toe in deze zware moeilijke periode van contact- en persoonsverlies van hun dierbare man, vader en opa.

**Update 27 Mei**

Intussen heeft Anneke ons medegedeeld dat Dick op 30 mei naar verpleeghuis De Savelberg in Gouda kan komen, waar de familie natuurlijk heel blij mee is. Zo kan Dick vaker worden bezocht.

Namens lief en leed,
Henk en Clemens


UPDATE 14 april 2022

Beste clubgenoten,

Ik hou er niet van om over mijzelf iets te melden in Lief en Leed, doch aangezien ik een aantal trainingen niet heb kunnen geven wil ik daarover toch iets naar buiten brengen.
Ik heb nl. een pittige blessure opgelopen aan mijn linkerschouder, waar een pees is afgescheurd, die niet meer spontaan te herstellen is. Er is nu een traject opgestart om te trachten de spieren eromheen aan te sterken in de hoop, dat de arm weer enigszins wat van de kracht terug krijgt en meer inzetbaar wordt. Wekelijks voorlopig fysio moet daarvoor zorgen.
Een tweede optie zou zijn een operatie, doch een revalidatie van een half jaar tot een jaar is voor mij geen optie, temeer daar er geen garantie gegeven kan worden, dat alles dan volledig is hersteld.
Ik zal mijn trainingsbeurten volgens het schema weer proberen op te pakken.
Met vriendelijke groet,
Clemens Govers


UPDATE 28/12/2021 (2)

Vrij recent bericht ontvangen dat Henny van Os op Kerstavond is overleden.

Henny was tot 1 januari 2019 donateur van onze vereniging en samen met zijn partner Jeanne kwam hij regelmatig op de kaartavonden en andere activiteiten welke door de ontspanningscommissie werden georganiseerd. Voor dochters Esther en Carla was de ruimte achter de bar ook geen onbekende plek.

De laatste jaren nam zijn gezondheid steeds verder af en op kerstavond is hij overleden.

Wij wensen zijn partner en kinderen sterkte met het verlies en hopen, dat zij het gemis van partner en vader een plaats kunnen geven.

Dat Henny de rust mag vinden in vrede.

De uitvaart is op donderdag 30 december. Deze kan alleen door genodigden worden bijgewoond. Wie er prijs op stelt, kan de ceremonie via een livestream thuis volgen. De dienst begint om 16.00 uur. De benodigde pincode is: 123456.

Op de website van Olympia, zijn kluppie, is meer informatie te vinden.


UPDATE 28/12/2021 (1)

Op onze Kerst- en Nieuwjaarswens kwam een fijne reactie binnen van Nel Schouten, de partner van Henk, die al geruime tijd in een verzorgingshuis verblijft. Zij dankte mede namens Henk voor de mooie inhoud ervan en deelde verder mee, dat Henk regelmatig met het personeel van het huis over vroeger vertelt, met name over de scheidsrechterstijd bij onze vereniging.

Hij is helaas wat gezondheid betreft gebonden aan een rolstoel en rollator en andere gezondheidsklachten, doch over het geheel genomen valt het nog wel mee. Zij hebben elkaar nog en Nel gaat 6 maal per week naar hem toe. Het afscheid iedere keer weer, valt hen beiden zwaar, doch elkaar tot steun zijn en warmte bieden houdt hen zeer tot elkaar betrokken.

Mede namens onze scheidsrechtersvereniging spreek ik de hoop uit, dat hun onderling contact nog zo lang mogelijk intact mag blijven en zij samen nog van kleine mooie dingen mogen genieten die hen ten deel vallen.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens


UPDATE 16/10/2021

Recent Dick Verwoerd gesproken die meedeelde, dat het redelijk met hem gaat en hij nog wel aan de nodige medicatie zit. Voor boodschappen laat hij zich ophalen door het busvervoer van deur tot deur en regelmatig probeert hij met zijn rollator een kleine wandeling te maken.
De KNVB heeft hem recent bedankt voor zijn inzet vele jaren lang inzake de scheidsrechterij amateurvoetbal West 2. Men heeft de boel gereorganiseerd en de activiteiten m.b.t. herbezetting e.d. intern op een andere wijze ingedeeld.
Mede namens alle leden wens ik Dick alle goeds toe in deze voor zijn partner en hem zeer moeilijke periode en dat zijn herstel wat mobiliteit betreft hopelijk positief mag verlopen.
Dick heeft vele jaren lang de herbezetting gedaan en zodoende ook veel contact gehad met scheidsrechters van onze eigen COVS-groep.
Ik denk, dat een kaartje van medeleven hem goed zal doen en zeer op prijs wordt gesteld. Door het huidige jaargetijde zal hij meer aan huis gebonden zijn en dan kan wat extra post en aandacht juist een positief effect hebben.
Zijn adres is: Hoefslag 40, 2411 WB Bodegraven.
Dat geldt ook voor onze vriend Henk Lammens.
Ook hij zit wat gezondheid betreft in een moeilijke periode van zijn leven.  Zie eerder bericht op de Lief en Leed-pagina.
Misschien, dat ook hem een kaartje van belangstelling tot steun kan zijn bij het herstel.
Zijn adres is: Wilhelminastraat 54, 2935 XW Ouderkerk a/d IJssel.
Dank voor het medeleven.
Namens Lief en Leed,
Clemens

UPDATE 10/10/2021

Onze vriend Henk Lammens is terug van zijn vakantieperiode. Hij deelt mee, wat tot rust gekomen te zijn, doch het gaat nog niet zoals hij zou willen.
Hij werkt hard aan zijn herstel en geeft de hoop niet op. Toch zal het de nodige tijd vergen en wil hij niet teveel omhanden hebben.
Hij hoopt zich binnen niet al te lange tijd toch weer te kunnen inzetten voor de sportvrienden van onze vereniging in de rubriek Lief en Leed, doch wil dit in alle rust kunnen opbouwen. Hopelijk verloopt zijn herstel in positieve zin, en krijgt hij weer zin om bepaalde zaken op te pakken.

Namens alle sportvrienden van onze vereniging wens ik hem hierbij veel geduld en wijsheid toe.

Namens Lief en Leed,
Clemens


UPDATE 25/9/2021

Heden onze vriend Jan van Rooijen gesproken die mij het volgende kenbaar maakte:

Hij is al aardig gewend op zijn nieuwe stek, een mooie nieuwe appartementswoning van alle gemakken voorzien. De gezondheid van partner Joke gaat echter achteruit en baart zorgen. Hij kan haar zelden alleen laten en dat eist veel kracht en aandacht van hem.

Hij is zelf gelukkig nog redelijk mobiel, doch niet vrij om er alleen op uit te gaan, omdat haar situatie dat niet toelaat. Gelukkig kan hij regelmatig op hulp van derden rekenen, waardoor hij wat verlichting krijgt en zich wat kan ontspannen.

Wij wensen Jan en zijn vrouw veel kracht toe in deze voor hen moeilijke levensfase en dat zij zo lang mogelijk elkaar in liefde tot steun mogen zijn.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens


UPDATE 04/9/2021

Mijn collega van LIEF EN LEED Henk Lammens is om gezondheidsreden even niet inzetbaar voor berichtgeving namens deze rubriek. Hij is begin dit jaar verhuisd naar een appartement en nog bezig met de gewenning op deze nieuwe stek. Een en ander heeft de nodige impact op zijn lichamelijk welzijn en zodoende meer tijd nodig.
Ik wens hem mede namens alle sportvrienden van onze scheidsrechtersvereniging veel kracht toe en spreek de hoop uit, dat hij weldra de rust en energie weer terug krijgt om zijn inbreng in LIEF EN LEED voort te zetten.

Piloot Jan Louwerse is nog niet volledig hersteld van de problemen met zijn achillespees. Vanaf zijn vakantieadres op Terschelling laat hij echter weten dat de eerste hardloopmeters weer achter hem liggen. Nu kijken of de pees het houdt.

Onze vriend Jan van Rooijen is per 1 september jl. verhuisd naar een levensloopbestendig seniorenappartement in Bodegraven. De gezondheid met name van zijn partner Joke en ook van hemzelf hebben hen dit besluit doen nemen.
Hopelijk komen beiden nu wat meer tot rust en kan Joke wat meer afleiding vinden doordat zij onder de mensen komt die haar kunnen begeleiden en aandacht geven. Laten wij hopen, dat zij beiden daar nog een aangename tijd mogen verblijven.
Wij wensen hen daarbij alle goeds toe.
Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens

UPDATE 21/8/2021

Op 15 augustus jl. hebben wij van Dick Verwoerd vernomen, dat de tumor via een operatie is verwijderd.
De ingreep viel tegen, daar de grootte van de tumor zodanig was dat de gehele nier moest worden weggehaald. Dick zit thans in de herstelfase en hoopt na verloop van tijd toch weer van heel veel dingen in het leven te kunnen genieten. Het e.e.a. zal wel de nodige tijd vergen, doch hij blijft positief gestemd.
Laten wij hopen, dat het herstel voorspoedig verloopt en dat hij samen met zijn vrouw de toekomst binnen afzienbare tijd weer hoopvol tegemoet kan zien.
Wij wensen hun hierbij veel steun en geduld toe.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens


UPDATE 03/7/2021

Naast de eerder vermelde scheidsrechters Arthur Visser en Lenard Broere zijn ook vrij recent onze clubgenoten Ron Geurts, Aad van de Sande, Jan de Kruijf en Ruud Hogenelst tot Scheidsrechter van Verdienste benoemd voor hun jarenlange inzet in de voetbalsport.
Wij van Lief en Leed feliciteren hun met deze prestatie en hopen, dat zij onze vereniging nog vele jaren op een positieve manier mogen uitdragen.

Dick Verwoerd heeft een zeer trieste ervaring achter de rug. Er is bij hem tijdens een bezoek aan het ziekenhuis iets ontdekt op een van zijn organen en daarover krijgt hij binnen kort te horen wat het behandelplan zal zijn.
Hij maakt zich daar toch wel druk over en zit zodoende in een groot spanningsveld.
Laten wij hopen, dat het goed afloopt met Dick en dat hij de kracht heeft om er mee om te gaan.
Namens Lief en Leed wensen wij hem en zijn vrouw heel veel wijsheid toe en dat de behandeling een gunstig verloop zal hebben.

Via-via bericht ontvangen, dat het met de partner van Ruud Hogenelst helaas niet goed gaat.
Na een jarenlang ziekteverloop met ups en downs ziet het er niet rooskleurig uit.
Wij wensen beiden in deze zeer moeilijk situatie heel veel sterkte toe en dat zij elkaar tot steun mogen zijn tijdens de moeilijke momenten die er zijn om samen het verdriet te delen.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens


UPDATE 11/6/2021

Heden via Siska Antonisse het bericht ontvangen, dat zij via een rouwadvertentie tijding had gekregen dat Jan Hakze op 89-jarige leeftijd is overleden.
Jan was jaren lang een verdienstelijk scheidsrechter op de voetbalvelden in West 2.
Hij was een fluitist die altijd plezier uitstraalde en het leiden van wedstrijden als een pure hobby zag, zonder promotiedrang.
Jan was voorheen woonachtig in Moordrecht, doch i.v.m. afnemende gezondheid van zijn partner daar niet meer woonachtig.
Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte toe met het verlies en kracht om dit een plaats te geven.
Dat hij moge rusten in vrede.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens


UPDATE 22/5/2021

Jan Wouter Kok heeft een operatie aan de knie ondergaan en zit thans in zijn herstelperiode. Wij wensen hem een voorspoedige genezing toe, zodat hij weer lekker in  het  nieuwe seizoen kan starten.

Wilco Goudriaan is vader geworden en wij wensen hem en zijn partner met hun nieuwe aanwinst veel vreugde toe. Dat de kleine in alle opzichten maar een mooie toekomst tegemoet mag zien.

Nieuw lid Jan Louwerse heeft ook last van zijn achillespees en krijgt daar therapie voor. Hij mag nog wel vliegen. Ook hem wensen we snel herstel toe zodat hij binnenkort weer komt meetrainen.

Oud-secretaris Rick de Bruijn heeft een boost in zijn zaalvoetballoopbaan gekregen nu hij heeft vernomen van de KNVB dat hij voor het komende seizoen op de B-lijst staat. Van harte, Rick! Op naar de top!


UPDATE 10/12/2020:

Heden bericht ontvangen dat onze vriend Henk Schouten uit Hengelo vrijdag 27 november j.l. is opgenomen in een verpleeghuis. Henk, in het verleden een lange periode actief geweest in het bestuur van onze vereniging tobt al jaren met een afnemende gezondheid en dat mondde helaas uit in de eerder genoemde opname.

Triest dat na een mooi leven, waarin hij zich ook als actief scheidsrechter vele jaren lang voor de jeugd beschikbaar heeft gesteld, zo moet eindigen. Wij wensen zijn vrouw Nel heel veel kracht toe in deze zware periode en hopen dat zij beiden elkaar tot steun mogen zijn in deze nieuwe omgeving met de warmte van liefdevolle verzorging om hen heen.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens.


UPDATE 19/11/2020:

Heden van Willy Klomp vernomen dat de medische ingreep een gunstig effect heeft gehad m.b.t. haar gezondheidsklachten. Zij heeft niet veel last meer, doch moet zich nog wel voor bepaalde activiteiten ontzien. Over een week of twee mag zij weer rustig wat aan sport gaan doen en kan zij haar dagelijks ritme weer wat meer invulling gaan geven. Fijn, dat het allemaal niet voor niets is geweest en dat het herstel zich positief voortzet.

Coronaleed

Heden bericht ontvangen van onze secretaris, dat ons lid Chris van Rijswijk, zijn partner en een zeer nabij familielid getroffen zijn door het coronavirus. Wij wensen hen allen een zeer voorspoedig herstel toe en hopen dat zij op een goede en verstandige manier met hun nare situatie om kunnen gaan, zodat zij zo snel mogelijk weer klachtenvrij zijn en hun dagelijkse bezigheden weer op kunnen pakken. Veel geduld en sterkte toegewenst.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens.


UPDATE 6/10/2020:

Dinsdag 6 oktober j.l. van onze vriend Theo vernomen dat zijn partner Willy donderdag 8 oktober wordt opgenomen i.v.m. een medische ingreep. Zij tobt al jaren met een probleem wat haar gezondheid niet ten goede komt en wordt daar nu in het ziekenhuis aan behandeld. Wij hopen dat e.e.a. succesvol zal verlopen en dat zij eindelijk verlost is van haar kwaal, die haar vele jaren parten heeft gespeeld.

Namens Lief en Leed
Henk en Clemens.


UPDATE 10/8/2020:

Zoals bij de meesten van ons bekend, tobt onze Dick Verwoerd al jaren met zijn gezondheid, waarvan in het recente verleden al e.e.a. in deze rubriek vermeld heeft gestaan. Nu meldde hij ons dat hij op 23 juli j.l. spontaan door zijn linkerbeen zakte tijdens het wachten bij het boodschappen doen en zodoende niet meer overeind kon komen. Dat herhaalde zich in het verloop van die dag nog eens.

Sindsdien is hij onder behandeling van een neuroloog. Inmiddels is er een MRI scan gemaakt waarvan de uitslag tegenviel, doch een operatieve ingreep te riskant wordt bevonden. Dick neemt de tijd om e.e.a. te verwerken en op 17 augustus wordt hij door de neuroloog terug gebeld voor verder overleg.

Tevens gaf de MRI scan een afwijking in het darmgestel aan, doch dat blijkt gelukkig van onschuldige aard te zijn. Al met al stelt hij dat zijn mobiliteit er een stuk op achter uit is gegaan, toch blijft hij samen met zijn partner Gerda positief in het leven staan en genieten van de mooie momenten die hen ten deel vallen.

Wij wensen Dick en Gerda in ieder geval veel steun en kracht toe in deze moeilijk periode van hun leven.


UPDATE 19/4/2020:

Hedenmiddag bereikte mij het bericht, dat Bep Honkoop in de loop van de ochtend was overleden. Bep, bij de ouderen onder ons wel bekend, kwam vaak op onze ontspanningsavonden en nieuwjaarsreceptie. Aanvankelijk altijd aan de zijde van haar trouwe partner Dick, doch na diens overlijden in 2006 alleen en genoot zij van de gezelligheid, die haar geboden werd.

Na het verlies van Dick verhuisde zij al vrij snel naar verzorgingshuis Juliana waar zij ongeveer 10 jaar naar volle tevredenheid vertoefde. Toch bleef zij onze vereniging trouw en geïnteresseerd in het wel en wee van onze Goudse C.O.V.S. groep. Helaas nam haar mobiliteit af en werd het voor haar steeds moeilijker om op onze ontspanningsavonden e.d. te komen. Zodoende heeft zij ongeveer 1 jaar geleden het besluit genomen haar lidmaatschap op te zeggen.

Haar afnemende gezondheid was ook de oorzaak dat zij in november 2019 overgeplaatst werd naar een verpleeghuis, waar zij hedenmorgen 19 april aan het coronavirus is overleden. Bep had een mooie leeftijd van in de 90 jaar en wij zijn dankbaar voor hetgeen zij vele jaren lang voor onze vereniging heeft betekend.

Wij wensen haar familie alle kracht toe dit verlies een plaats te geven. Eindelijk weer samen met haar Dick. Dat zij de rust mag vinden in vrede.

Namens Lief en Leed,
Henk en Clemens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.