Bestuur

Voorzitter

Lenard Broere

E-mail : voorzitter@covsgouda.nl

Secretaris

Ben van Maaren

E-mail : secretaris@covsgouda.nl

Penningmeester

Robby Hornes

E-mail: penningmeester@covsgouda.nl

Technische Commissie

Jan Wouter Kok

E-mail : technischecommissie@covsgouda.nl

Bestuurslid ontspanningscommissie

Arthur Visser

E-mail : ontspanningscommissie@covsgouda.nl

Bestuurslid ledenadministratie

Janny de Joode

E-mail: ledenadministratie@covsgouda.nl

Bestuurslid redactie/communicatie

Collin Bosschieter

E-mail: redactiecommissie@covsgouda.nl