Algemene Ledenvergadering 5 maart: komt allen!

Uitgelicht

Geachte leden en donateurs van de Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o.,

Namens het bestuur wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn op onze komende jaarvergadering, welke wordt gehouden op maandag 5 maart 2018. De avond zal starten om 20:00. De locatie is, zoals gebruikelijk, Korfbalvereniging A&CKV Gemini, Groenhovenpark 5, 2803 PH Gouda.

De officiële uitnodiging vindt u hier, en de agenda hier. Wij hopen dat er veel leden komen om mee te praten over bijvoorbeeld het nieuwe beleidsplan, te stemmen bij de bestuursverkiezing en mee te denken over andere belangrijke zaken.

Mocht u niet op de ALV aanwezig kunnen zijn, dan kunt u zich bij Ben van Maaren afmelden via e-mail: secretaris@covsgouda.nl of schriftelijk, te richten aan het adres in de uitnodiging.

De financiële jaarstukken 2017 die betrekking hebben op de ALV kunt u bij de penningmeester per e-mail opvragen via penningmeester@covsgouda.nl of telefonisch via 0180-681865.

Tussenstand darten na vijfde ronde

Op dinsdag 23 januari j.l. heeft de vijfde ronde van het darten plaatsgevonden. Het valt op dat de verschillen in de ranglijst nog steeds erg klein zijn zodat het erg spannend blijft welke spelers zich uiteindelijk zullen kwalificeren voor de finaleronde. Uiteindelijk zullen de beste 7 spelers deelnemen aan de finaleronde.

U kunt de stand na vijf rondes bekijken door hier te klikken. De volgende (zesde) ronde staat op het programma voor dinsdag 27 februari 2018, na de wekelijkse training, omstreeks 21:15 uur.

De ontspanningscommissie wenst de deelnemers veel succes bij het vervolg van de dartcompetitie.

De ontspanningscommissie.

Eindelijk! Oorkonde 60 jaar lidmaatschap uitgereikt aan Jan Mak

Jan Mak met zijn onderscheiding

Misschien herinnert u zich het nog van de Algemene Ledenvergadering van
vorig jaar. Dat moet haast wel, want zo vaak hebben we geen lid dat al 60
jaar aan de vereniging is verbonden. Maar in 2017 was het weer eens zo ver.
Natuurlijk gaat het om Bergambachtenaar Jan Mak. Echter, hoe graag het
bestuur hem ook in het zonnetje had willen zetten, Jan kon niet komen. Wat
natuurlijk een domper was.

Niet getreurd, de plaquette lag er, dus een afspraak werd gemaakt om hem
thuis de onderscheiding te overhandigen. Zo gingen de voorzitter en de
penningmeester Jan opzoeken in zijn huisje in het Ambacht. Het was een leuk
bezoek tot het moment van overhandiging, toen bleek dat het houten kleinood
helemaal niet was meegenomen. Teleurstelling en schaamte alom natuurlijk.
Maar het werd nog erger want de plaquette – die door de landelijke COVS ter
beschikking was gesteld – bleek nergens meer te vinden. Halve huizen
werden overhoop gehaald, de prijzenkast in de bestuurskamer werd
doorzocht, maar tevergeefs. Uiteindelijk moest bij de landelijke bond een
nieuwe plaquette worden besteld. En dat duurde even, want die worden
speciaal vervaardigd. Immers, zo vaak worden ze niet uitgereikt.

Goed, begin dit jaar was de onderscheiding weer in het Goudse en onlangs
trok bestuurslid Janny de Joode weer Krimpenerwaard in om het ding aan Jan
Mak te overhandigen. Zo feestelijk als tijdens de ALV kon het natuurlijk niet
worden, maar Jan was er toch mee in zijn nopjes. Op naar de 70, Jan!