Statuten/huishoudelijk reglement

De Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken kent statuten en een huishoudelijk reglement.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd en vastgelegd in een notariële akte d.d. 20 april 1989. Het huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 14 maart 1988.

Het bestuur heeft besloten om de statuten en het huishoudelijk reglement digitaal beschikbaar te maken voor haar leden en andere geïnteresseerden.

Klik hier om de PDF-versie van de (meest recente) statuten en het huishoudelijk reglement te bekijken.

Het bestuur.
April 2018