Statuten/huishoudelijk reglement

De Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken kent statuten en een huishoudelijk reglement.

De statuten zijn laatst gewijzigd en vastgelegd in een notariële akte d.d. 20 april 1989. Het huishoudelijk reglement is laatst gewijzigd en vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 11 maart 2019.

Het bestuur heeft besloten om de statuten en het huishoudelijk reglement digitaal beschikbaar te maken voor haar leden en andere geïnteresseerden.

Klik hier om de PDF-versie van de (meest recente) statuten te bekijken.

Klik hier om de PDF-versie van het (meest recente) huishoudelijk reglement te bekijken.

Het bestuur.

Maart 2019