Foto’s en verslag Zomerfeest 2019

KLIK HIER om de FOTO’S en enkele FILMPJES te bekijken!


Aan de uitnodiging voor het Zomerfeest/de barbecue hadden zo’n 35 personen gehoor gegeven. Vanwege het prachtige, zomerse weer kon het evenement buiten worden gehouden.

 

Het was net als vorig jaar wederom smullen en genieten van het overheerlijke vlees, dat door de leverancier was aangeleverd en door Lenard onder voldoende koeling werd meegebracht.

Het was jammer dat er drie leden van de ontspanningscommissie om privé redenen niet beschikbaar konden zijn. Hun taken werden echter prima waargenomen door Janny de Joode die extra stoelen meebracht en de helpende hand bood aan Liesbeth en Daniëlle Hornes met het bereiden van de salades, en door John Hornes, die de gehuurde bus moest ophalen en besturen.

Onze voorzitter Lenard offerde zich op als bakkenist en stond met professioneel schort achter de BBQ het vlees te garen, af en toe bijgestaan door John Hornes.

Alle aanwezigen, waaronder ook zij die met nodige gezondheidsproblemen te kampen hebben, hadden nauwelijks last van de zeer hoge temperatuur; de tafels en stoelen waren namelijk tactisch in de schaduw geplaatst.

Theo zorgde weer voor de gewenste muziek en diens toestel werd door de jeugdigen (Sulimen, Collin en Maarten) tijdens het verloop van de avond veelvuldig in gebruik genomen om de boel de enthousiasmeren. Zodoende ontstond er een leuke en aangename ontspannen sfeer.

Ook de loterij verliep op rolletjes en bracht weer het nodige geld in het laatje.

De traditionele ijstraktatie ontbrak deze avond ook niet en werd wederom gesponsord door Hornes Assurantiën & Administraties, waarvoor hartelijk dank!

Al met al, kijk ik terug op een zeer geslaagde avond, die rond 23.00 uur werd afgesloten.

 

Tot slot een woord van dank aan al de mensen, die aan deze avond belangeloos hun bijdrage hebben geleverd:

Cor en Hennie als bar bezetters van Gemini,

John en Liesbeth Hornes DIE HEEL VEEL ZAKEN HEBBEN MOETEN REGELEN, GROTE KLASSE!, 

Janny de Joode voor de hand en spandiensten van allerlei aard,

Theo voor de muziek,

Lenard voor zijn bakkwaliteiten

en mijn mede commissieleden Arthur, Cees en Robby voor hun inzet op diverse terreinen.

 

Alle genoemde clubvrienden hebben ertoe bijgedragen dat dit evenement succesvol is verlopen en zorg gedragen dat een ieder met een tevreden gevoel huiswaarts mocht keren.

Hopelijk dat bij een volgend festijn de volledige ontspanningscommissie aanwezig kan zijn en dat wij wederom een mooie opkomst van de leden mogen verwelkomen.

Het in contact brengen met elkaar om als sportvrienden even van gedachten wisselen en op die manier afleiding vinden van de dagelijkse sleur en zaken die ons bezig houden, is ons doel om dit soort evenementen te organiseren. Hopelijk zijn wij daar dit keer weer in geslaagd.

 

Een ieder dank voor de aanwezigheid en graag tot een volgend keer.

 

Met groet,

Clemens Govers.

Geplaatst in Algemeen, Ontspanningscommissie.