Nieuws uit het bestuur

Best lid, beste donateur,

Het lijkt de goede kant op te gaan met de coronacijfers: minder besmettingen, de ziekenhuizen lijken weer wat lucht te krijgen en per week worden nu meer dan een miljoen vaccinaties gezet! We kunnen alleen maar hopen dat deze trend zich doorzet, zodat we snel richting een ‘normale’ samenleving gaan. Maar wat is ‘normaal’? Voor onze vereniging zouden we al blij zijn met normale clubavonden, en andere gelegenheden waar we elkaar ‘gewoon’ kunnen ontmoeten.

Training

Inderdaad, een clubavond als vanouds zou mooi zijn. Vanaf komende week is het in ieder geval al mogelijk om met 30 mensen te trainen. Wel met 1,5m afstand natuurlijk, maar toch. Laten we de regering eens zien waartoe wij als SV Gouda e.o. in staat zijn en ook echt met 30 man komen trainen! Dus komen allemaal, mensen! Het gerucht gaat dat zelfs de secretaris zijn trainingsspullen weer uit de motteballen wil halen…

Hoe dan ook, laten we hopen dat ook de kleedkamers en kantine weer snel open kunnen. Dan kunnen we pas van een ouderwetse clubavond spreken. Over spreken gesproken: het bestuur heeft een flinke rij sprekers klaar staan. Dus zodra het kan, gaan we de clubavonden goed (in)vullen.

Spelregels

Met bijvoorbeeld spelregels. Dat doet de Technische Commissie nu al, want elke drie weken kun je je spelregelkennis bijhouden via Socrative. Niet onbelangrijk is het feit dat je met je deelname aan het eind van het jaar een prijs kunt winnen. Kijk op de site voor de details en datums.

Per 1 juli zijn ook de nieuwe spelregels van kracht. Op de site zal een link naar de nieuwste versies worden geplaatst. En de TC kijkt naar mogelijkheden om voor het nieuwe seizoen weer een presentatie te houden voor alle belangstellenden. Met misschien wel een bekende naam…

Jaarvergadering

Voor 7 juni as. stond de Algemene Ledenvergadering (ALV) op de agenda. Helaas staan de maatregelen een fysieke ALV nog steeds niet toe. Daarom heeft het bestuur afgelopen week besloten de ALV tot nader order op te schorten. Er is overwogen een digitale ALV te houden, maar dat zou geen recht doen aan de bindende factor die deze avond heeft. Denk daarbij bijv. aan de jubilarissen die we op die avond in het zonnetje zetten. Daarom wil het bestuur een échte ALV houden. Alle voorbereidingen zijn getroffen, dus zodra het kan, nodigen we jullie uit.

Tot slot

Na een lange periode van inactiviteit, staat ook de Ontspanningscommissie weer te popelen om fijne avonden/dagen voor alle leden te organiseren. Wil je hierover meedenken of heb je leuke ideeën? Meld je dan bij Leon Boers of een ander bestuurslid.

Helemaal tot slot een woord van welkom aan ons nieuwste lid, Jort Hiemstra! Jort is op aanraden van Raf Wieman lid geworden en heeft ook al meegetraind. Jort, we hopen dat je je snel thuis voelt bij ons ‘kluppie’ en dat je loopbaan als scheidsrechter een boost krijgt hierdoor. Welkom!

Al met al biedt het uitzicht op versoepelingen, mooie activiteiten en een nieuw, jong lid hoop voor onze vereniging. Nu moet het weer nog meewerken… Blijf je natuurlijk wel aan de voorschriften houden, want we zijn er nog niet. Dus eindigen we, als vanouds, met de woorden: Stay Safe, Stay Strong, Stay Healthy!

Hartelijke groet,
namens het bestuur
Ben van Maaren
secretaris Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o.

Geplaatst in Bestuursmededelingen.