De landelijke voorzitter spreekt

Ik hoop dat iedereen een welverdiende vakantie heeft gehad en weer vol frisse moed en uitstraling begint aan het seizoen 22/23. Het bestuur heeft er weer zin aan en heeft ook alweer met de KNVB om tafel gezeten. We wensen iedereen een mooi seizoen toe.

Hoe staat onze organisatie COVS Nederland ervoor? Dit riep ik in oktober 2021 en hier sta ik ook nog steeds achter. Het is samen ervoor gaan. Halen en brengen.

Wel wil ik nu een kritische noot plaatsen. Ik merk dat vanuit de COVS-groepen iets brengen als lastig wordt ervaren, bijvoorbeeld de nieuwsbrief waar wij als bestuur duidelijkheid geven wat we doen. Daar zien we nagenoeg geen reacties op. Doen we het goed of niet goed? Ook wij zijn benieuwd wat jullie ervan vinden. [Noot secretaris: Johans e-mailadres staat onder dit bericht. Eventueel kun je via onze eigen secretaris een bericht aan hem sturen.]

De piramide komt eraan maar we weten nog niet wat dit precies inhoudt voor de scheidsrechter. Maar eerlijk gezegd ben ik bang voor versterkte degradatie gezien het feit wat er met de clubs gebeurt. We houden jullie op de hoogte.

Ook vraag ik aan jullie in de nieuwsbrief wat we mee kunnen nemen naar onze gesprekspartners. Dan vind ik dat het te stil blijft vanuit de groepen. Zegge en schrijven 4 verenigingen hebben iets binnengebracht afgelopen jaar.  Jammer dat we niet meer horen uit het land. Ik weet het 14% en daar ben ik ook best blij mee maar toch!
Uiteraard hebben we jullie argumenten en inbreng die we wel hebben gekregen meegenomen tijdens de sessies toekomst COVS richting KNVB. En inmiddels ook al door mij weer teruggekoppeld.

Proces bij onregelmatigheden voor, na en tijdens de wedstrijd

Er komt een proces hoe om te gaan met zaken als onze scheidsrechters en assistenten iets overkomt tijdens de wedstrijden of ervoor of erna. Bedoeling is om dit komend seizoen 22/23 al in te laten gaan.  We zullen dit ook zeker na een jaar evalueren met KNVB. Covs heeft dit gezamenlijk met KNVB opgepakt en hierbij komt er één lijn voor iedereen en duidelijkheid. Wij hebben hier goed en lang over gesproken en denken dat dit een goed verhaal is en we verwachten dan ook dat iedereen zich hierin kan vinden. Uiteraard staan we altijd open voor aanvullingen of opmerkingen.

[Noot secretaris: Dit stuk is inmiddels vrijgegeven. Het kan worden gevonden op de site van de COVS: klik hier.]

Het is de bedoeling om begin 2023 weer te starten met rondje langs de velden. We willen graag 6 locaties hebben in de districten waar we kunnen komen en waar ook iedereen zich kan laten horen.

“Toekomst COVS”

Op 8 augustus heeft het bestuur een bijeenkomst met de Commissie Toekomst COVS [met onze secretaris] belegd. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van de Commissie uitleg gegeven over het rapport “Toekomst COVS” met als ondertitel “COVS naar 2023”.

De Commissie heeft begin 2022 een groot aantal digitale bijeenkomsten gehouden met leden van het bestuur, lid-verenigingen en commissies om gedachten, ervaringen, wensen en beperkingen te bespreken en te discussiëren met als doel het bestuur en de Jaarvergadering te kunnen informeren over hoe de achterban de toekomst van de COVS ziet.

Tijdens de Jaarvergadering op 21-5-2022 heeft de commissie in een korte presentatie haar eerste tussenresultaten getoond en tijdens de bijeenkomst van 8 augustus is uitgebreid stil gestaan bij de conclusies en aanbevelingen.

De commissie heeft vier thema’s met aanbevelingen gebruikt in het rapport:

  • Structuur en werkwijze
  • Public Affairs
  • Communicatie en zichtbaarheid
  • Beschikbaar stellen van kennis en kunde

Een korte toelichting:

  • Het bestuur moet haar taken onder de loep nemen, prioriteiten bepalen en delegeren. Zorgen voor verbinding tussen de lid-verenigingen
  • De belangrijkste samenwerkingspartner is de KNVB: communiceer met en informeer over de gesprekken met de KNVB aan de achterban.
  • Draag de COVS uit, informeer in- en extern over activiteiten en successen
  • Zorg dat verenigingen gebruik kunnen maken van elkaars sterke punten. Zorg dat het wiel niet uitgevonden wordt. Zorg dat bijna elke vereniging het doel op een wijze kan behalen die goedkoper is, sneller is of een beter resultaat oplevert.

Het bestuur gaat met deze aanbevelingen aan de slag en informeert u binnenkort over de genomen besluiten en acties.

Gesprek KNVB 31 mei 2022

SOIII uitbreiden met 2 avonden om cursisten 2 avonden bij een lokale COVS te laten trainen en kennis te laten maken met de COVS. KNVB laat weten dat dit lastig is om twee avonden toe te voegen. Lokaal zijn er wellicht (beperkte) mogelijkheden zegt men.

Waar wordt SOIII uitgevoerd?

Wij krijgen informatie met de gegevens waar deze wordt uitgevoerd zodat de lokale COVS via COVS Nederland hier afspraak kan maken met de docent, om daar een presentatie te houden over wat doet de COVS. Inmiddels zijn jullie hier ook al van op de hoogte gesteld.

Voetbalpiramide

Deze is akkoord in de ledenvergadering. Wat betekent dit voor arbitrage? Wel dat er ook bij de scheidsrechters wel eens versterkte degradatie kan gaan plaats vinden omdat er vanaf de 1e klas t/m de 4 klas minder teams komen. Hier is nog geen overleg geweest, maar nu dit akkoord is zullen we hier inhoudelijk over gaan praten. We houden jullie op de hoogte.

Week van de scheidsrechter

Hierin gaat KNVB kijken in hoeverre wij tijdens de week van de scheidsrechter ons BV arbiters kunnen leveren voor een lezing. Binnenkort zullen de COVS-verenigingen die al jaren niets hebben gehad gevraagd worden om te reageren. Uiteraard verwachten wij wel dat de lokale verenigingen hun buurtverenigingen uitnodigen over donateur voetbalverenigingen. Dit loopt momenteel.

Wat doet en wat wil de KNVB doen aan het scheidsrechterstekort?

COVS is van mening dat weinig ondersteuning wordt geboden door de KNVB. Samenwerking COVS/ KNVB of enige praktijkbegeleiding is hierin wenselijk. De VAA (verenigingsadviseur arbitrage) speelt een belangrijke rol, zoals ook het begeleiden van de scheidsrechter coördinator. Veel verantwoordelijk ligt bij de club. Benadrukt wordt dat de scheidsrechter coördinator verantwoordelijk is en eerste aanspreekpunt blijft.

Hoe ziet de KNVB haar afstand tot haar verenigingen en haar scheidsrechters?

COVS is van mening dat de afstand naar Zeist groot is. Het gevoel wat hierdoor ontstaat is dat een bepaalde binding ontbreekt. Een oplossing hiervoor is niet voorhanden, gevoel is nou eenmaal moeilijk weg te nemen. Door KNVB wordt een scala aan activiteiten opgesomd die invulling geven aan de contacten tussen KNVB en clubs. Opvatting van de COVS wordt op dit punt niet gedeeld.

Wat verwacht KNVB van COVS? Wie kan ingezet worden en waar?

COVS vindt het wenselijk om zaken goed af te spreken en een concreet plan te maken. Hierin is het belangrijk om samenwerking te zoeken met als doel mensen enthousiast te maken. KNVB geeft aan dat het helder is waar COVS voor staat. Belangrijk is om in gezamenlijkheid te zorgen dat de basis goed is en daarna andere zaken te beschouwen. Wellicht verbinding leggen op lokaal niveau door de KNVB.

Ons voetbal is voor iedereen

Huidige looptijd van het project loopt af op 31 december 2022. Per 1 januari 2023 start de verlenging van drie jaar. Doel is om zo veel mogelijk clubs handvaten te geven hoe en op welke wijze om te gaan met uitsluiting en discriminatie. COVS is benaderd door Mulier instituut omtrent een te houden onderzoek naar de bekendheid van OVIVI onder scheidsrechters. De KNVB heeft de suggestie gedaan om het Mulier instituut door te verwijzen naar hun. Dit hebben wij gedaan maar Mulier wil graag met ons een enquête opstarten en die zal dan ook begin september naar alle leden gestuurd worden. We hopen dat er weer zoveel meedoen aan deze enquête als 2 jaar geleden. Daarmee krijgen we weer meer inzicht hoe het leeft en hoe jullie het ervaren wat KNVB zoal doet of niet doet. Iedereen wordt persoonlijk benaderd.

Ik ben erg benieuwd welke verenigingen behoefte hebben aan dit onderwerp. Ik weet zeker dat KNVB hierin mee wil participeren om wellicht per regio hierin een avond voor de leden te organiseren. Hoor graag van jullie wie hier belangstelling voor heeft.

NK-spelregels COVS-teams

Nadat door corona er 2 jaar geen spelregelwedstrijden waren geweest kon het dit jaar weer doorgaan op 25 juni 2022 en er waren 5 teams aanwezig bij de organisatie van RSV en Gouda. RSV had voor een mooie locatie onder de van Brienenoord brug gezorgd. Ze hebben hier een prima prestatie neergelegd wat betreft organisatie en locatie. Jammer dat er niet meer verenigingen zijn die zich hier meer voor inspannen omdat spelregels toch 1 van de belangrijkste bagage onderdelen is voor een scheidsrechter.
En als tweede doe je de organiserende vereniging hiermee te kort doordat er maar 5 verenigingen zijn terwijl we landelijk 56 verenigingen hebben. Bovendien gaan er dan ook nog enkele verenigingen naar het NK-veldvoetbal terwijl NK-spelregels al eerder op deze datum stond. Kan kritische noot zijn van mij maar ik heb geleerd dat we in mijn tijd als voorzitter nooit meer 2 activiteiten gaan doen op 1 dag. Ook in het bestuur is men deze mening toegedaan, we hebben geleerd van dit moment!

Desondanks werd het een mooie finale waarin de favorieten ook best wat punten morsten. Daardoor bleef de spanning erin. Uiteindelijk eindigden de 2 favorieten toch wel op de eerste 2 plaatsen.

De eindstand was 1 RSV  2 Drachten  3 Amsterdam 4 Den Bosch en 5 Gouda e.o.

Volgend jaar ligt de organisatie bij Amsterdam die dus dit jaar verdienstelijk 3e werd.

NK-veldvoetbal

Op 25 juni werd in Beuningen het NK-veldvoetbal georganiseerd door de groep Nijmegen ter ere van het 100-jarig jubileum van de COVS-groep Nijmegen e.o. Om stipt 10.00 uur werd het fluitsignaal gegeven voor de eerste wedstrijd. Er waren 10 ploegen aanwezig deze dag.

De lunch vond gretig aftrek en nadat iedereen de magen gevuld had werd er om de prijzen gespeeld. In de onderste regio van het schema won Nijmegen, waardoor zij als 7e eindigde. Plek 8 was voor Apeldoorn en Den Bosch eindigde op de 9e plaats. Boven in het schema werd gestreden voor de hoofdprijzen. Buiten het podium eindigde op plek 6 Amsterdam. Plaats 5 was voor Deventer. De verliezend finalisten speelde om de 3e plek. Enschede nam het op tegen Venlo/Helmond. Na enorm veel strafschoppen was het Enschede die met de beker naar huis gingen.

De grote finale ging tussen Den Haag en de Mijnstreek. Na een vroege 1-0 voor Den Haag ontspon zich een spannende strijd. Toen de 2-0 viel was de wedstrijd gespeeld. Via deze weg feliciteren wij Den Haag nogmaals met hun nationale titel! De grootste beker was voor de ploeg van Deventer. Zij gingen naar huis met de sportiviteitsbeker. Het hele toernooi was zeer sportief te noemen, gezien het feit dat er geen enkele kaart gevallen is.

Den Haag ook gefeliciteerd namens het Bestuur COVS

Trainersopleiding

In het voorjaar hebben 5 personen trainersopleiding gedaan voor de COVS-vereniging. Iedereen is geslaagd voor hun praktijk en theorie en kunnen nu trainingen geven bij de groepen. Wij willen SVDU bedanken voor hun gastvrijheid en Hilco de Boer bedanken voor de inhoudelijke opleiding namens de KNVB.

Opnieuw willen wij inventariseren of er weer behoefte is aan trainers die deze opleiding willen gaan volgen in het voorjaar 2023. Graag horen we dit voor 1 januari 2023 wie hier deel aan willen nemen. De kosten zijn voor COVS Nederland. De reiskosten zijn voor de cursisten zelf.  De opleiding wordt gegeven in Utrecht bij de COVS-vereniging SVDU als dit mogelijk is. Mocht het zo zijn dat we alleen uit het zuiden aanmeldingen krijgen dan gaan we daar lokaal kijken.

Themabijeenkomst Trainers

Deze is gepland op 22 oktober a.s. bij SVDU te Utrecht [Noot BvM: Deze heeft inmiddels plaatsgevonden. Liefst vier van onze trainers waren aanwezig!]. De secretarissen zijn inmiddels gevraagd om hun trainers op te geven. Ook heeft de TC de trainers persoonlijk gevraagd die in de maandelijkse mailing zitten om te reageren of ze wel of niet kunnen. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen.

Vragen?

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, ik hoor het graag. Reageer via de mail.

Met vriendelijke groet,

Johan Suurd.

voorzitter@covs.nl

Geplaatst in Van de secretaris.