Overlijden Theo Solen

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het bericht dat de landelijke oud-voorzitter Theo Soler op maandag 21 oktober 2019 is overleden. Theo Solen was van 1997 tot en met 2007 voorzitter van de landelijke COVS. Voor zijn vele verdiensten voor de COVS werd hij op de jaarvergadering van 2 juni 2007 benoemd tot erelid van COVS Nederland. De laatste jaren streed hij dapper tegen zijn ongeneeslijke ziekte. Afgelopen maandag kwam aan deze ongelijke strijd een einde en blies hij zijn laatste adem uit.

Vanaf deze plaats wensen wij zijn naaste familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken,

Ben van Maaren
secretaris

Geplaatst in Bestuursmededelingen, Van de secretaris.