Spelregelavonden een succes!

Ook dit jaar waren er weer twee avonden waarop heel arbitrerend Gouda en omgeving naar het Groenhovenpark kon komen om kennis te nemen van de nieuwste spelregelwijzigingen. En zo geschiedde. Op 22 en 29 augustus was het weer een drukte van jewelste, met gelukkig ook de nodige clubarbiters. Diverse verenigingen uit de omtrek hadden hun fluitende leden gestuurd. Het mag wel wat meer zijn, trouwens. We hebben de capaciteit.

Anyway, Jan Wouter liet eerst een filmpje zien over de nieuwe opzet van JO13 (B-categorie). West 2 doet nu ook mee aan de pilot met intrappen, self-passing, doorlopend wisselen en meer. De print-outs met de spelregels vonden gretig aftrek.

Hierna per regel door de veranderingen. Het is niet veel dit jaar, maar er zitten een paar belangrijke bij, zoals de aanpassing van de buitenspelregel. Gelukkig waren er veel beelden om een en ander te illustreren en de vragen en de discussie in goede banen te leiden.

De eerste avond werd nog afgesloten met een quizje over de nieuwe regels. Iedereen had goed opgelet. De tweede avond was die quiz er niet meer, want veel van de aanwezigen hadden hem al gehad. In plaats daarvan nog wat extra beelden ter lering ende vermaak.

Spelregelavond nieuwe opzet

Een week later stond de eerste spelregelavond van de Technische Commissie weer op de rol. Met dit seizoen een nieuwe opzet. Natuurlijk worden de spelregelvragen via Socrative opengezet, maar de avond zelf kan variëren. De ene avond kijken we beelden, de volgende is er een spreker, om maar wat te noemen. Deze avond stond in het thema van “Saai”.

De diverse teksten – Handleiding Arbitrage, Wedstrijdreglement Amateurvoetbal, en meer – bevatten allerlei weetjes en feitjes. Het kan verdraaid handig zijn om daarvan af te weten. Jan Wouter had ze op een rijtje gezet. Inderdaad niet het meest aansprekende onderwerp, maar na afloop was toch iedereen blij dit te weten. Een aantal leden vroeg het document op bij de secretaris, omdat het ook handig is voor verenigingen.

Tot slot nog wat uitzonderlijke, van het internet geplukte situaties. Die leverden naast hilariteit ook een levendige discussie op. Uiteindelijk was iedereen te spreken over deze nieuwe opzet.

De volgende spelregelavond is op 3 oktober. Kom ook!

Geplaatst in Van de technische commissie.