We voelen weer nattigheid…

Best lid, beste donateur,

Verheugend nieuws!

Met ingang van dinsdag 7 juli mogen de kleedkamers, douches en de kantine weer worden gebruikt.

Na het goede nieuws uit Den Haag vorige week, hebben we de berichten van het RIVM, de Veiligheidsregio en Sport.Gouda afgewacht. Verder zijn we meteen met Gemini, onze verhuurders, in overleg getreden.

Het resultaat is dat Gemini de kleedkamers heeft opgeruimd, de douches heeft laten stromen om evt. legionella-besmetting tegen te gaan en de kantine aan kant heeft gemaakt. Natuurlijk moet iedereen nog steeds de 1,5 meter-regel in acht nemen. Daarom kunnen maar een beperkt aantal mensen in iedere kleedkamer. Ook de douches mogen niet voluit worden bezet. En in de kantine moet ook afstand worden gehouden. We hebben ons oudere protocol aangepast: het coronaprotocol is hier te lezen.

Lees dit protocol zorgvuldig en houd je eraan!

Als bestuur blijven we er echter op hameren: het virus is de wereld nog niet uit en het is zaak dat we ons met z’n allen aan het protocol houden. Daarom: Houd te allen tijde 1,5 m afstand, ook voor en na de training. Tijdens de training hoeft dit niet langer, maar we raden het wel aan.

Tot slot

De Ontspanningscommissie is nog steeds van plan een barbecue te organiseren. Blijf de berichten in de gaten houden! En als jullie ideeën hebben voor activiteiten in het najaar om het onderlinge contact weer wat leven in te blazen, licht dan het bestuur in. We staan voor alle suggesties open. Stay safe!

Namens het bestuur,
Ben van Maaren
secretaris Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken

Geplaatst in Algemeen, Bestuursmededelingen.