Drukke ALV denkt, bedenkt, herdenkt

De Algemene LedenVergadering (ALV) van 2024 werd drukker bezocht dan de afgelopen jaren. Dat had vast en zeker te maken met de jubilarissen, maar het was goed om te zien dat er 25 leden aanwezig waren. Tijdens het welkomstwoord van de voorzitter werd een minuut stilte in acht genomen voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen: Jan Vermeij, Rob Imandt, John van Herk, Alan Parry en recentelijk Leo van der Want. Wat naast dit indrukwekkend eerbetoon het meest bleef hangen, was de oproep aan de nog op de velden actieve leden om toch vooral te komen trainen. Goed voor jezelf en goed voor de club.

Cijfers en letters

Hierna mocht de secretaris de vergadering vervelen met de notulen van vorig jaar en zijn jaarverslag, waarbij hij de krenten uit de pap er nog even uithaalde. Gelukkig duurde dit niet te lang. De penningmeester was als volgende aan de beurt. De vorig jaar verwachte aanslag op de algemene reserves was niet nodig geweest, daardoor (en nog wat andere kosten die lager waren uitgevallen) was er zelfs een klein plusje te noteren. Wel verwachtte hij dat de inkomsten door contributies de komende jaren zullen dalen, dus moeten we op zoek naar andere bronnen. Vanuit de zaal werden al een paar opties aangeleverd. In de tussentijd was Joop den Dulk voor de gelegenheid tot lid van de kascontrolecommissie benoemd, zodat Barry Rodenburg namens die commissie – die ook voor de continuïteit waarschuwde – het bestuur décharge kon verlenen. Verder werd Sjaak Zuidwijk tot nieuw lid van de commissie gebombardeerd en meldde John Hornes zich als reserve.

Wat deden zij?

Hierna waren de commissies aan de beurt. In haar hoedanigheid als bestuurslid ledenadministratie riep Janny de Joode op om toch vooral andere scheidsrechters aan te sporen lid te worden, wat een discussie opleverde over betalingen en de fiscale kant daarvan. Wel iets waar we misschien eens een rondetafelgesprek over kunnen houden. Jan Wouter Kok, onze technische man, deed een beroep op de leden zich ook in te zetten als de vereniging hen nodig heeft, voor bijv. bezoek aan verenigingen of het schoolvoetbal. Namens de redactie vertelde Ben van Maaren dat met de toetreding van Collin Bosschieter tot de commissie er meer aan communicatie kan worden gedaan, getuige de invoering van de maandelijkse Nieuwsbrief. Arthur Visser vertelde dat hij bestuurslid ontspanning was geworden omdat hij meer reuring wilde na de training, vandaar alle avonden met sprekers, de herstart van het darten en de succesvolle Sinterklaasavond. Namens de trainers sprak Lenard Broere, die het betreurde dat er het afgelopen jaar weer een paar trainers waren gestopt en erop hamerde dat scheidsrechters fit moeten zijn, dus moeten komen trainen. Tot slot bracht Henk Lammens namens Lief & Leed een roerende ode aan de ons ontvallenen en welk werk hij en Clemens Govers doen voor onze vergrijzende vereniging.

Hamerstuk

De bestuursverkiezing was gelukkig een hamerstuk. De voorzitter, de penningmeester, het bestuurslid Technische Zaken, het bestuurslid Ontspanning werden keurig herkozen. En het bestuur werd weer voltallig door de benoeming van Collin Bosschieter tot bestuurslid Communicatie. Hij stelde zich voor en deed wat plannen voor de toekomst uit de doeken.

Jubileo, jubileo

Toen was het tijd voor de hoofdmoot van de avond: de jubilarissen. Eerst werd er nog een verlate speld uitgedeeld aan Ruud de Bruijn, die er al twee jaar op wachtte. Zijn verhaal leest u hier. In een voor zijn doen kort dankwoord ging hij in op de (ongelooflijke) redenen waarom hij scheidsrechter was geworden, een paar voorvallen in al die jaren en zijn dankbaarheid voor alles wat de COVS doet. Hij hoopt snel weer mee te kunnen trainen.

Hierna was het de beurt aan Piet Melzer, die 40 jaar lid is. Zijn verhaal is hier te vinden. Ook hij sprak een dankwoord uit. Het was hem opgevallen dat de geluiden die hij deze avond hoorde, ook 40 jaar geleden al waren te horen: gebrek aan scheidsrechters en jonge mensen. Dat terwijl voetballend Nederland de COVS hard nodig heeft.

Ook Ron Hol was 40 jaar lid. Wat Ron voor de vereniging heeft betekend, is hier te lezen. Ron had de vereniging al even niet meer bezocht, dus het was goed hem weer te zien. En het was alsof hij nooit was weggeweest, zeker met zijn oude makker Ron Geurts erbij.

Jubilaris Bert Kalmeijer (50 jaar) was met een verhuizing bezig, vertelde de secretaris. Het bestuur zal hem bij een andere gelegenheid in het zonnetje zetten.

Waarheen, waarvoor?

Na de pauze nam de penningmeester weer het woord, ditmaal over de begroting. Zoals al voor de pauze aangehaald, is er bezorgdheid over de inkomsten. Er zullen andere bronnen moeten worden aangeboord. Aan de uitgavenkant – die gelukkig weer iets beheersbaarder is na de eerdere energiekostenstijging – is nu de inflatie de grootste kostenpost. Gelukkig brengen onze spaarcentjes weer rente op. Hij voorzag een klein tekort voor 2024, maar een contributieverhoging is hier niet voor nodig. Dat beloonde de vergadering met applaus.

Jubileo, jubileo (deel 2)

Hierna werd Cees de Jong voor het voetlicht gehaald, want die was 60 jaar lid. De secretaris vertelde hoe hij door Cees en echtgenote Wil was onthaald, hoe Cees 47 jaar voor de KNVB had gefloten en wat er allemaal in die loopbaan was voorgevallen. Het hele verhaal – waaruit humor en standvastigheid uit sprak – kun je hier vinden. Cees nam zijn fraaie schild aan zoals hij is: bescheiden en waardig. De andere jubilaris die 60 jaar lid is, Jan Hogenelst, moest wegens zijn verjaardag verstek laten gaan. Ook hem zullen we op een ander tijdstip naar het Groenhovenpark halen om hem te fêteren.

And now the end is near

Het einde van de vergadering kwam nu nabij. De voorzitter ging door het beleidsplan heen, dat feitelijk niet was veranderd. Kort gezegd komt het hierop neer: bekender maken van de vereniging, het boeiend houden voor de bestaande leden en vooral contacten onderhouden binnen en buiten de club. Dat iedereen naar een drankje snakte, bleek wel toen niemand de hand opstak bij de rondvraag, behalve Joop den Dulk die de taak van Sulimen Ifrandi overnam en het bestuur en de commissies bedankte voor al het werk dat zij doen.

Na het slotwoord van de voorzitter – met chocola voor barman Jan Pol, geluidstechnicus Theo Klomp en de sponsoren – kon eindelijk de bar worden opgezocht. Tot volgend jaar!

 

Meer foto’s van de hand van Joop den Dulk zijn hier te vinden.

Geplaatst in Van de secretaris.